Grupa dr Rygla

dr Tomasz Rygiel

Badania naukowe

Prowadzimy badania regulacji aktywacji komórek układu odpornościowego w kontekście chorób zapalnych i rozwoju nowotworu. Zrozumienie mechanizmów sterujących odpowiedzią odpornościową pozwoli na ich modulację w celach terapeutycznych. Główne pola naszego zainteresowania to:

  • Regulacja aktywności komórek pochodzenia szpikowego przez immunologiczne receptory hamujące (np. CD200R) i receptory TLR.
  • Regulacja procesu zapalnego przez CD200R.
  • Wykorzystanie makrofagów jako komórkowego nośnika związków terapeutycznych.

Sylwetka kierownika grupy

Dr Tomasz Rygiel, w 2002 roku ukończył studia Biologii Molekularnej Uniwersytetu Waraszawskiego. Dzięki stypendium programu Socrates Erasmus w tym samym roku rozpoczął studia doktoranckjie na Unowersytecie Amstrerdamskim w Holandii. Doktorat obronił w Holenderskim Instytucie Onkologii, Unowersytetu Amsterdamskiego w 2007 roku. W tym samym roku rozpoczął staż podokotrski w Zakładzie Immunologii Unowersytetu w Utrechcie (Holandia), po czym w roku 2012 zuskał pozycję adiunkta i szefa grupy badawczej w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetum Medycznego. 

Staże zagraniczne:

  • 2002 - 2007 Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, The Netherlands

  • 2007 – 2012 University Medical Center Utrecht, Utrecht, The Netherlands

Członkowie Zespołu

Kierownik:  dr Tomasz Rygiel

Postdocy: dr Zofia Pilch

Doktoranci: mgr Agata Braniewska, mgr Zuzanna Sas

Magistranci: Karolina Korytkowska

Technicy: mgr Sylwia Figurska, mgr Marcin Skórzyński, mgr Damian Strzemecki

Aktualnie realizowane projekty
  • Komórkowa, celowana metoda dostarczania leków do nowotworów.

Fundacja Na rzecz Nauki Polskiej, Lata realizacji: 2016-2020, Kierownik: dr Tomasz Rygiel

  • Wpływ sygnalingu CD200R na angiogenezę w mikrośrodowisku nowotworu.

Narodowe Centrum Nauki, Lata realizacji 2015-2019, Kierownik: dr Tomasz Rygiel

Publikacje naukowe 

2019

The pro-tumor effect of CD200 expression is not mimicked by agonistic CD200R antibodies. Pilch Z, Tonecka K, Skorzynski M, Sas Z, Braniewska A, Kryczka T, Boon L, Golab J, Meyaard L, Rygiel TP. PLoS One. 2019 Jan 17;14(1):e0210796.

 2018

Changes in hypoxia level of CT26 tumors during various stages of development and comparing different methods of hypoxia determination. Kiraga Ł, Cheda Ł, Taciak B, Różańska K, Tonecka K, Szulc A, Kilian K, Górka E, Rogulski Z, Rygiel TP, Król M. PLoS One. 2018 Nov 9;13(11):e0206706. doi: 10.1371/journal.pone.0206706. eCollection 2018.

 Engineered ferritin for lanthanide binding. Calisti L, Trabuco MC, Boffi A, Testi C, Montemiglio LC, des Georges A, Benni I, Ilari A, Taciak B, Białasek M, Rygiel T, Król M, Baiocco P, Bonamore A. PLoS One. 2018 Aug 13;13(8):e0201859. 

 Antitumor Activity of TLR7 Is Potentiated by CD200R Antibody Leading to Changes in the Tumor Microenvironment. Pilch Z, Tonecka K, Braniewska A, Sas Z, Skorzynski M, Boon L, Golab J, Meyaard L, Rygiel TP. Cancer Immunol Res. 2018 Aug;6(8):930-940.

 Evaluation of phenotypic and functional stability of RAW 264.7 cell line through serial passages. Taciak B, Białasek M, Braniewska A, Sas Z, Sawicka P, Kiraga Ł, Rygiel T, Król M. PLoS One. 2018 Jun 11;13(6):e0198943

 Neutrophil-mediated Suppression of Influenza-induced Pathology Requires CD11b/CD18 (MAC-1). Tak T, Rygiel TP, Karnam G, Bastian OW, Boon L, Viveen M, Coenjaerts FE, Meyaard L, Koenderman L, Pillay J. Am J Respir Cell Mol Biol. 2018 Apr;58(4):492-499.

 2017

Interferon lambda 2 promotes mammary tumor metastasis via angiogenesis extension and stimulation of cancer cell migration. Pingwara R, Witt-Jurkowska K, Ulewicz K, Mucha J, Tonecka K, Pilch Z, Taciak B, Zabielska-Koczywas K, Mori M, Berardozzi S, Botta B, Rygiel TP, Krol M.

 2016

Low dose of GRP78-targeting subtilase cytotoxin improves the efficacy of photodynamic therapy in vivo. Gabrysiak M, Wachowska M, Barankiewicz J, Pilch Z, Ratajska A, Skrzypek E, Winiarska M, Domagala A, Rygiel TP, Jozkowicz A, Boon L, Golab J, Firczuk M. Oncol Rep. 2016 Jun;35(6):3151-8.

 Effects of cannabinoids and their receptors on viral infections. Tahamtan A, Tavakoli-Yaraki M, Rygiel TP, Mokhtari-Azad T, Salimi V. J Med Virol. 2016 Jan;88(1):1-12.

 Immune Cells in Cancer Therapy and Drug Delivery. Eyileten C, Majchrzak K, Pilch Z, Tonecka K, Mucha J, Taciak B, Ulewicz K, Witt K, Boffi A, Krol M, Rygiel TP. Mediators Inflamm. 2016;2016:5230219. 

 2014

The CD200-CD200 receptor inhibitory axis controls arteriogenesis and local T lymphocyte influx. van den Borne P, Rygiel TP, Hoogendoorn A, Westerlaken GH, Boon L, Quax PH, Pasterkamp G, Hoefer IE, Meyaard L. PLoS One. 2014 Jun 4;9(6):e98820

 5-Aza-2'-deoxycytidine potentiates antitumour immune response induced by photodynamic therapy. Wachowska M, Gabrysiak M, Muchowicz A, Bednarek W, Barankiewicz J, Rygiel T, Boon L, Mroz P, Hamblin MR, Golab J. Eur J Cancer. 2014 May;50(7):1370-81. 

 Inhibitors of SRC kinases impair antitumor activity of anti-CD20 monoclonal antibodies. Winiarska M, Bojarczuk K, Pyrzynska B, Bil J, Siernicka M, Dwojak M, Bobrowicz M, Miazek N, Zapala P, Zagozdzon A, Krol M, Syta A, Podszywalow-Bartnicka P, Pilch Z, Dabrowska-Iwanicka A, Juszczynski P, Efremov DG, Slabicki M, Zenz T, Le Roy A, Olive D, Rygiel TP, Leusen JH, Golab J. MAbs. 2014;6(5):1300-13.