Aktualności

Koło Naukowe przy Zakładzie Immunologii

Uprzejmie informujemy, że nabór do Koła Studenckiego przy Zakładzie Immunologii WUM odbędzie się w czwartek 20.10.2022, od godz.: 15.30 w bibliotece Zakładu Immunologii w budynku F przy ul. Nielubowicza 5.
Pierwszym etapem rekrutacji jest dostarczenie w formie elektronicznej listu motywacyjnego do dnia 13.10.2022, do godz.: 14.00 na adres: jakub.golab@wum.edu.pl oraz pawel.matryba@wum.edu.pl.

Proszę o umieszczenie w liście następującej klauzuli:

Wykładowcy przedmiotu Immunologia wśród najwyżej ocenianych nauczycieli akademickich w roku 2018-2019

Mamy wielką przyjemność poinformować, iż wykładowcy uczący przedmiotu Immunologia na Wydziale Lekarskim znaleźli sie w elitarnym gronie najlepiej ocenianych nauczycieli akademickich.  Kolejny raz z rzędu, ranking otwiera profesor Dominika Nowis, od wielu lat wykładająca Immunologię. Inni wykładowcy immunologii jak profesor Jakub Gołąb oraz dr. hab. Magdalena Winiarska również zostali ocenieni niezwykle wysoko, plasując sie na szóstym i piętnastym miejscu w rankingu.