Koło Naukowe

Uprzejmie informujemy, że nabór do Koła Studenckiego przy Zakładzie Immunologii WUM odbędzie się w czwartek 20.10.2022, od godz.: 15.30 w bibliotece Zakładu Immunologii w budynku F przy ul. Nielubowicza 5.
Pierwszym etapem rekrutacji jest dostarczenie w formie elektronicznej listu motywacyjnego do dnia 13.10.2022, do godz.: 14.00 na adres: jakub.golab@wum.edu.pl oraz pawel.matryba@wum.edu.pl.

Proszę o umieszczenie w liście następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Immunologii w celu prowadzenia rekrutacji do Studenckiego Koła przy Zakładzie Immunologii WUM."

Na podstawie listów motywacyjnych skontaktujemy się z wybranymi osobami informując o dokładnej godzinie rozmowy.

Zapraszamy studentów po zakończonym kursie immunologii, z oceną z egzaminu co najmniej 4,5."