Koło Naukowe

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że nabór do Koła Studenckiego przy Zakładzie Immunologii WUM odbędzie się we środę 20.10.2021, od godz.: 15.00 w bibliotece Zakładu Immunologii w budynku F przy ul. Nielubowicza 5.

Pierwszym etapem rekrutacji jest dostarczenie w rofmie elektronicznej listu motywacyjnego do dnia 13.10.2021, do godz.: 14.00 na adres: jakub.golab@wum.edu.pl oraz mwiniarska@wum.edu.pl

Proszę o umieszczenie w liście następującej klauzuli:
"Wyrażm zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Immunologii w celu prowadzenia rekrutacji do Studenckiego Koła przy Zakładzie Immunologii WUM."

Na podstawie listów motywacyjnych skontaktujemy się z wybranymi osobami informując o dokładnej godzinie rozmowy.

Zapraszamy studentów po zakończonym kursie immunologii, z oceną z egzaminu co najmniej 4,5.

Opiekun Koła
Magdalena Winiarska