Grupa prof. Nowis i prof. Gołąba

Prof. dr hab. n. med. Dominika Nowis

i

Prof. dr hab. n. med. Jakub Gołąb

Głównym celem naszych badań są próby zwiększania skuteczności immunoterapii nowotworów. Badamy odpowiedź immunologiczną w przedklinicznych mysich modelach nowotworów, a także w materiale od chorych z nowotworami (nie zajmujemy się jednak leczeniem nowotworów u ludzi). Obecnie skupiamy się na badaniu mechanizmów związanych z ucieczką komórek nowotworowych spod nadzoru immunologicznego, a szczególnie jesteśmy zainteresowani rolą enzymów degradujących aminokwasy, które hamują rozwój odporności swoistej. Dodatkowo, badamy immunomodulujące działania fotodynamicznej terapii nowotworów i opracowujemy strategie mające na celu tworzenie spersonalizowanych szczepionek przeciwnowotworowych opartych na mRNA.

Badania naukowe
 • Terapeutyczne zastosowanie mRNA
 • Immunologia i immunoterapia nowotworów
 • Rola metabolizmu aminokwasów w rozwoju przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej
 • Szczepionki przeciwnowotworowe

Sylwetka kierownika grupy 

Prof dr hab. n. med Dominika Nowis

Zainteresowania naukowe:  

 • Identyfikacja i walidacja nowych celów molekularnych w onkologii, zwłaszcza związanych z mechanizmami regulującymi homeostazę białek w komórkach ssaków (takich jak układ ubikwityna-proteasom, autofagia, degradacja białek związana z siateczką śródplazmatyczną i odpowiedź komórki na niesfałdowane białka)
 • Wyjaśnienie roli układu odpornościowego w rozwoju nowotoworu, jego progresji i wrażliwości na leki
 • Poszukiwanie nowych celów / protokołów immunoterapii nowotworów

Wykształcenie:

 • 2016    Tytuł profesora nauk medycznych
 • 2011    Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych (I Wydział Lekarski WUM)
 • 2005    Stopień doktora nauk medycznych (Centrum Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie)
 • 2003    ukończenie z wyróżnieniem II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
 Dotychczasowe stanowiska:
 • 2020 - obecnie, Profesor, p/o kierownika Laboratorium Medycyny Doświadczalnej WL WUM
 • 2015 – 2020, Profesor  w Zakładzie Medycyny Genomowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 2014 – 2020 Profesor, Kierownik Laboratorium Medycyny Doświadczalnej, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2014 – 2015, Profesor nadzwyczajny w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby WUM
 • 2011 – 02.2014, Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Immunologii Centrum Badań Biostruktury WUM
 • 2006 – 2011, Adiunkt w Zakładzie Immunologii Centrum Badań Biostruktury WUM
 • 2005 – 2006, Asystent naukowy w Zakładzie Immunologii, Centrum Badań Biostruktury WUM

Staże zagraniczne:

 • 2019 (6 tygodni) MRC Human Immunology Unit, Weatherall Institute of Molecular Medicine, University of Oxford, UK
 • 2018 (4 tygodnie) MRC Human Immunology Unit, Weatherall Institute of Molecular Medicine, University of Oxford, UK
 • 2017 (4 tygodnie) MRC Human Immunology Unit, Weatherall Institute of Molecular Medicine, University of Oxford, UK
 • 2016 (4 tygodnie) MRC Human Immunology Unit, Weatherall Institute of Molecular Medicine, University of Oxford, UK
 • 2013 (4 tygodnie) Section of Clinical Neurology, Department of Neurological, Neuropsychological, Morphological, and Movement Sciences, University of Verona, Italy
 • 2009 (4 tygodnie) UCD School of Biomolecular and Biomedical Science, UCD Conway Institute, University College Dublin, Ireland
 • 2005 – 2006   Department of Anatomy and Cell Biology, Indiana University School of Medicine-Evansville, Evansville, IN, USA
 • 2002 (8 tygodni) Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, MA, USA

 Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • UICC (International Union against Cancer) – od 2002 roku
 • AACR (American Association of Cancer Research) – od 2006 roku
 • AACR CIMM (Cancer Immunology Working Group) - od 2016 roku
 • ASP (American Society for Photobiology) – 2010
 • Stowarzyszenie Hematologia Nowej Generacji – od 2018 roku

 Recenzentka w czasopismach oraz w organizacjach finansujących badania:

 • International Journal of Biochemistry and Cell Biology – editorial board member
 • Peer reviewing (ad hoc): Journal of Medicinal Chemistry, Neuroscience, Mediators of Inflammation, BMC Cancer, Photochemical & Photobiological Sciences, Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, Photochemistry Photobiology, Clinical and Developmental Biology, Biochemistry and Cell Biology, Current Medicinal Chemistry, Central European Journal of Biology, Acta Haematologica Polonica, Cytometry Part A, Medicine, Free Radicals Biology & Medicine, BMC Cardiovascular Disorders, International Journal of Biochemistry and Cell Biology, Trends in Molecular Medicine, International Review of Cell and Molecular Biology
 • Recenzentka grantów: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Nauki, Fundacja POLPHARMA, Collegium Invisibile, Medical Research Council (MRC, UK), Health Research Board (Ireland), NAWA

Sylwetka współkierownika grupy

Prof. dr hab. n. med. Jakub Gołąb

w 1997 roku ukończył studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Rok później uzyskał stopień doktora nauk medycznych w Instytucie Biostruktury, a w 2003 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w I Wydziale Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł profesora medycyny uzyskał w 2006 roku, a trzy lata później, w 2009 roku, przejął obowiązki Kierownika Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Dotychczasowe stanowiska:

 • 2009 - teraz, kierownik Zakładu Immunologii WUM
 • 2017 -  przewodniczący Rady Naukowej Centrum Badań Przedklinicznych WUM
 • 2010-2014 - członek Rady Naukowej Narodowego Centrum Nauki w Krakowie
 • 2009-2014  - profesor nadzwyczajny w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

Staże zagraniczne:

 • 1996     University of Calgary, Calgary, Canada
 • 1999-2000     Harvard Institutes of Medicine, Department of Experimental Hematology and Oncology, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, Massachusetts, USA

 • 2003    The University of Texas, Southwestern Medical School, Department of Microbiology and Immunology, Dallas, Texas, USA

Członkowie Zespołu

Stażyści podoktorscy (post-doc):

 • Dr Karol Czubak
 • Dr Zofia Pilch

Doktoranci: 

 • Tomasz Grzywa
 • lek. Paweł Matryba
 • lek. Dawid Mehlich
 • mgr inż. Edyta Trepkowska
 • lek. Piotr Wysocki

Studenci: 

 • Jan Domański
 • Karol Gawalski
 • Tomasz Grzywa
 • Magdalena Justyniarska
 • Grzegorz Preibisch
 • Jakub Stępka
 • Aleksandra Szredzka
 • Jacek Tomczuk
 • Justyna Wołos
Aktualnie realizowane projekty

1) Determination of arginase-1 as a potential drug target in the treatment of multiple myeloma and in reducing proteasome inhibitor-mediated cardiotoxicity  

OPUS Narodowe Centrum Nauki, Lata realizacji: 2018-2022, Kierownik: prof. dr hab. Jakub Gołąb,

2) iONKO - Strategy for development of research in the field of immune-oncology

Regionalna Inicjatywa Doskownałości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Lata realizacji: 2019-2023, Kierownik: prof. dr hab. Jakub Gołąb

3) Zbadanie roli progenitorowych komórek erytropoezy w rozwoju przeciwbakteryjnej odpowiedzi w przebiegu choroby nowotworowej

grant OPUS 18 NCN, lata realizacji 2020-2022, kierownik projektu: prof. dr hab. med. Dominika Nowis

Publikacje naukowe 

2021

MLK4 regulates DNA damage response and promotes triple-negative breast cancer chemoresistance. Mehlich D, Łomiak M, Sobiborowicz A, Mazan A, Dymerska D, Szewczyk ŁM, Mehlich A, Borowiec A, Prełowska MK, Gorczyński A, Jabłoński P, Iżycka-Świeszewska E, Nowis D, Marusiak AA. Cell Death Dis. 2021 Nov 27;12(12):1111. doi: 10.1038/s41419-021-04405-0. PMID: 34839359

Inhibition of PIM Kinases in DLBCL Targets MYC Transcriptional Program and Augments the Efficacy of Anti-CD20 Antibodies. Szydłowski M, Garbicz F, Jabłońska E, Górniak P, Komar D, Pyrzyńska B, Bojarczuk K, Prochorec-Sobieszek M, Szumera-Ciećkiewicz A, Rymkiewicz G, Cybulska M, Statkiewicz M, Gajewska M, Mikula M, Gołas A, Domagała J, Winiarska M, Graczyk-Jarzynka A, Białopiotrowicz E, Polak A, Barankiewicz J, Puła B, Pawlak M, Nowis D, Golab J, Tomirotti AM, Brzózka K, Pacheco-Blanco M, Kupcova K, Green MR, Havranek O, Chapuy B, Juszczyński P. Cancer Res. 2021 Dec 1;81(23):6029-6043. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-21-1023. Epub 2021 Oct 8. PMID: 34625423

Assessing functional status of cardiac lymphatics: From macroscopic imaging to molecular profiling. Jankowska-Steifer E, Ratajska A, Czarnowska E, Badurek I, Matryba P, Niderla-Bielińska J, Ciszek B, Brakenhielm E. Trends Cardiovasc Med. 2021 Aug;31(6):333-338. doi: 10.1016/j.tcm.2020.06.006. Epub 2020 Jun 24. PMID: 32592746

Inhibition of arginase modulates T-cell response in the tumor microenvironment of lung carcinoma. Sosnowska A, Chlebowska-Tuz J, Matryba P, Pilch Z, Greig A, Wolny A, Grzywa TM, Rydzynska Z, Sokolowska O, Rygiel TP, Grzybowski M, Stanczak P, Blaszczyk R, Nowis D, Golab J. Oncoimmunology. 2021 Jul 24;10(1):1956143. doi: 10.1080/2162402X.2021.1956143. eCollection 2021. PMID: 34367736 

The Role of miRNAs in the Regulation of Endometrial Cancer Invasiveness and Metastasis-A Systematic Review. Klicka K, Grzywa TM, Klinke A, Mielniczuk A, Włodarski PK. Cancers (Basel). 2021 Jul 6;13(14):3393. doi: 10.3390/cancers13143393. PMID: 34298609

The role of CD71+ erythroid cells in the regulation of the immune response. Grzywa TM, Nowis D, Golab J. Pharmacol Ther. 2021 Jun 24;228:107927. doi: 10.1016/j.pharmthera.2021.107927. Online ahead of print. PMID: 34171326  

Can Developments in Tissue Optical Clearing Aid Super-Resolution Microscopy Imaging? Matryba P, Łukasiewicz K, Pawłowska M, Tomczuk J, Gołąb J. Int J Mol Sci. 2021 Jun 23;22(13):6730. doi: 10.3390/ijms22136730. PMID: 34201632 

Inhibition of the ʟ-glutamine transporter ASCT2 sensitizes plasma cell myeloma cells to proteasome inhibitors. Prelowska MK, Mehlich D, Ugurlu MT, Kedzierska H, Cwiek A, Kosnik A, Kaminska K, Marusiak AA, Nowis D. Cancer Lett. 2021 Jun 1;507:13-25. doi: 10.1016/j.canlet.2021.02.020. Epub 2021 Mar 10. PMID: 33713737 

Tumor Immune Evasion Induced by Dysregulation of Erythroid Progenitor Cells Development. Grzywa TM, Justyniarska M, Nowis D, Golab J. Cancers (Basel). 2021 Feb 19;13(4):870. doi: 10.3390/cancers13040870. PMID: 33669537 

Mosaic IL6ST variant inducing constitutive GP130 cytokine receptor signaling as a cause of neonatal onset immunodeficiency with autoinflammation and dysmorphy. Materna-Kiryluk A, Pollak A, Gawalski K, Szczawinska-Poplonyk A, Rydzynska Z, Sosnowska A, Cukrowska B, Gasperowicz P, Konopka E, Pietrucha B, Grzywa TM, Banaszak-Ziemska M, Niedziela M, Skalska-Sadowska J, Stawiński P, Śladowski D, Nowis D, Ploski R. Hum Mol Genet. 2021 Apr 26;30(3-4):226-233. doi: 10.1093/hmg/ddab035. PMID: 33517393

Higher Mutation Burden in High Proliferation Compartments of Heterogeneous Melanoma Tumors. Grzywa TM, Koppolu AA, Paskal W, Klicka K, Rydzanicz M, Wejman J, Płoski R, Włodarski PK. Int J Mol Sci. 2021 Apr 9;22(8):3886. doi: 10.3390/ijms22083886. PMID: 33918692

Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (4th edition). Autophagy. 2021 Jan;17(1):1-382. doi: 10.1080/15548627.2020.1797280. Epub 2021 Feb 8. PMID: 33634751

2020

Immunoglobulin expression and the humoral immune response is regulated by the non-canonical poly(A) polymerase TENT5C. Bilska A, Kusio-Kobiałka M, Krawczyk PS, Gewartowska O, Tarkowski B, Kobyłecki K, Nowis D, Golab J, Gruchota J, Borsuk E, Dziembowski A, Mroczek S. Nat Commun. 2020 Apr 27;11(1):2032. doi: 10.1038/s41467-020-15835-3. PMID: 32341344.

Systematic Evaluation of Chemically Distinct Tissue Optical Clearing Techniques in Murine Lymph Nodes. Matryba P, Sosnowska A, Wolny A, Bozycki L, Greig A, Grzybowski J, Stefaniuk M, Nowis D, Gołąb J. J Immunol. 2020 Mar 1;204(5):1395-1407. doi: 10.4049/jimmunol.1900847. Epub 2020 Jan 17. PMID: 31953352

The identity and methylation status of the first transcribed nucleotide in eukaryotic mRNA 5' cap modulates protein expression in living cells. Sikorski PJ, Warminski M, Kubacka D, Ratajczak T, Nowis D, Kowalska J, Jemielity J. Nucleic Acids Res. 2020 Feb 28;48(4):1607-1626. doi: 10.1093/nar/gkaa032.

Assessing functional status of cardiac lymphatics: From macroscopic imaging to molecular profiling. Jankowska-Steifer E, Ratajska A, Czarnowska E, Badurek I, Matryba P, Niderla-Bielińska J, Ciszek B, Brakenhielm E. Trends Cardiovasc Med. 2020 Jun 24:S1050-1738(20)30085-2. doi: 10.1016/j.tcm.2020.06.006.

Total Absence of Dystrophin Expression Exacerbates Ectopic Myofiber Calcification and Fibrosis and Alters Macrophage Infiltration Patterns. Young CNJ, Gosselin MRF, Rumney R, Oksiejuk A, Chira N, Bozycki L, Matryba P, Łukasiewicz K, Kao AP, Dunlop J, Robson SC, Zabłocki K, Górecki DC. Am J Pathol. 2020 Jan;190(1):190-205. doi: 10.1016/j.ajpath.2019.09.021. Epub 2019 Nov 11. PMID: 31726040

Transport of nanoprobes in multicellular spheroids. Pilz M , Kwapiszewska K , Kalwarczyk T , Bubak G , Nowis D , Hołyst R . Nanoscale. 2020 Oct 14;12(38):19880-19887. doi: 10.1039/d0nr01986k. Epub 2020 Sep 25. PMID: 32975267

Non-Hematologic Toxicity of Bortezomib in Multiple Myeloma: The Neuromuscular and Cardiovascular Adverse Effects. Pancheri E, Guglielmi V, Wilczynski GM, Malatesta M, Tonin P, Tomelleri G, Nowis D, Vattemi G. Cancers (Basel). 2020 Sep 7;12(9):E2540. doi: 10.3390/cancers12092540. PMID: 32906684.

A New Inhibitor of Tubulin Polymerization Kills Multiple Cancer Cell Types and Reveals p21-Mediated Mechanism Determining Cell Death after Mitotic Catastrophe.  Zdioruk M, Want A, Mietelska-Porowska A, Laskowska-Kaszub K, Wojsiat J, Klejman A, Użarowska E, Koza P, Olejniczak S, Pikul S, Konopka W, Golab J, Wojda U. Cancers (Basel). 2020 Aug 4;12(8):2161. doi: 10.3390/cancers12082161.

Bone marrow is the preferred site of memory CD4+ T cell proliferation during recovery from sepsis. Skirecki T, Swacha P, Hoser G, Golab J, Nowis D, Kozłowska E. JCI Insight. 2020 May 21;5(10):e134475. doi: 10.1172/jci.insight.134475. PMID: 32434988.

Tissue clearing-based method for unobstructed three-dimensional imaging of mouse penis with subcellular resolution. Matryba P, Wolny A, Pawłowska M, Sosnowska A, Rydzyńska Z, Jasiński M, Stefaniuk M, Gołąb J. J Biophotonics. 2020 Jul;13(7):e202000072. doi: 10.1002/jbio.202000072. Epub 2020 May 18. PMID: 32352207

Myeloid Cell-Derived Arginase in Cancer Immune Response. Grzywa TM, Sosnowska A, Matryba P, Rydzynska Z, Jasinski M, Nowis D, Golab J. Front Immunol. 2020 May 15;11:938. doi: 10.3389/fimmu.2020.00938. eCollection 2020. PMID: 32499785.

Benzoxazepine-Derived Selective, Orally Bioavailable Inhibitor of Human Acidic Mammalian Chitinase. Andryianau G, Kowalski M, Piotrowicz MC, Rajkiewicz AA, Dymek B, Sklepkiewicz PL, Pluta E, Stefaniak F, Czestkowski W, Olejniczak S, Mazur M, Niedziejko P, Koralewski R, Matyszewski K, Gruza M, Zagozdzon A, Salamon M, Rymaszewska A, Welzer M, Dzwonek K, Golab J, Olczak J, Bartoszewicz A, Golebiowski A. ACS Med Chem Lett. 2020 Apr 24;11(6):1228-1235. doi: 10.1021/acsmedchemlett.0c00092. eCollection 2020 Jun 11. PMID: 32551005

Discovery and Pharmacokinetics of Sulfamides and Guanidines as Potent Human Arginase 1 Inhibitors. Blaszczyk R, Brzezinska J, Dymek B, Stanczak PS, Mazurkiewicz M, Olczak J, Nowicka J, Dzwonek K, Zagozdzon A, Golab J, Golebiowski A. ACS Med Chem Lett. 2020 Mar 13;11(4):433-438. doi: 10.1021/acsmedchemlett.9b00508. eCollection 2020 Apr 9. PMID: 32292546

Inhibition of IDO leads to IL-6-dependent systemic inflammation in mice when combined with photodynamic therapy. Wachowska M, Stachura J, Tonecka K, Fidyt K, Braniewska A, Sas Z, Kotula I, Rygiel TP, Boon L, Golab J, Muchowicz A. Cancer Immunol Immunother. 2020 Jun;69(6):1101-1112. doi: 10.1007/s00262-020-02528-5. Epub 2020 Feb 28. PMID: 32107566.

2019

Cholesterol restricts lymphotoxin β receptor-triggered NF-κB signaling. Banach-Orłowska M, Wyszyńska R, Pyrzyńska B, Maksymowicz M, Gołąb J, Miączyńska M. Cell Commun Signal. 2019 Dec 26;17(1):171. doi: 10.1186/s12964-019-0460-1. PMID: 31878945 Free PMC article.

Peroxiredoxin-1 as a prognostic factor in patients with ovarian cancer. Sieńko J, Teliga-Czajkowska J, Przytula E, Czajkowski K, Smolarczyk R, Nowis D. Ann Agric Environ Med. 2019 Sep 19;26(3):415-419. doi: 10.26444/aaem/105899. Epub 2019 Apr 1. PMID: 31559796.

 Small extracellular vesicles containing arginase-1 suppress T-cell responses and promote tumor growth in ovarian carcinoma, Czystowska-Kuzmicz M, Sosnowska A, Nowis D, Ramji K, Szajnik M, Chlebowska-Tuz J, Wolinska E, Gaj P, Grazul M, Pilch Z, Zerrouqi A, Graczyk-Jarzynka A, Soroczynska K, Cierniak S, Koktysz R, Elishaev E, Gruca S, Stefanowicz A, Blaszczyk R, Borek B, Gzik A, Whiteside T, Golab J. Nat Commun. 2019 Jul 5;10(1):3000. PubMed PMID: 31278254;

 Development of Dual Chitinase Inhibitors as Potential New Treatment for Respiratory System Diseases. Mazur M, Dymek B, Koralewski R, Sklepkiewicz P, Olejniczak S, Mazurkiewicz M,  Piotrowicz M, Salamon M, Jędrzejczak K, Zagozdzon A, Czestkowski W, Matyszewski K, Borek B, Bartoszewicz A, Pluta E, Rymaszewska A, Mozga W, Stefaniak F, Dobrzański P, Dzwonek K, Golab J, Golebiowski A, Olczak J. J Med Chem. 2019 Aug 8;62(15):7126-7145. Epub, 2019 Jul 23. PubMed PMID: 31291098.

 Advances in Ex Situ Tissue Optical Clearing, Matryba, P., Kaczmarek, L., Gołąb, J., Laser & Photonics Reviews 2019, 13, doi.org/10.1002/lpor.201800292

 Extracellular vesicles released by ovarian carcinoma contain arginase 1 that mitigates antitumor immune response, Sosnowska, A., Czystowska-Kuzmicz M., Golab J., Oncoimmunology, Epub 2019 Aug 20, doi.org/10.1080/2162402X.2019.1655370

 Targeting the thioredoxin system as a novel strategy against B-cell acute lymphoblastic leukemia. Fidyt K, Pastorczak A, Goral A, Szczygiel K, Fendler W, Muchowicz A, Bartlomiejczyk MA, Madzio J, Cyran J, Graczyk-Jarzynka A, Jansen E, Patkowska E, Lech-Maranda E, Pal D, Blair H, Burdzinska A, Pedzisz P, Glodkowska-Mrowka E, Demkow U, Gawle-Krawczyk K, Matysiak M, Winiarska M, Juszczynski P, Mlynarski W, Heidenreich O, Golab J, Firczuk M. Mol Oncol. 2019 May;13(5):1180-1195. doi: 10.1002/1878-0261.12476. Epub 2019 Apr 5. PMID: 30861284

 Peroxiredoxin-5 is a negative survival predictor in ovarian cancer. Sienko J, Gaj P, Czajkowski K, Nowis D. Ginekol Pol. 2019;90(1):1-6. doi: 10.5603/GP.2019.0001.PMID: 30756364

 Upregulation of MLK4 promotes migratory and invasive potential of breast cancer cells. Marusiak AA, Prelowska MK, Mehlich D, Lazniewski M, Kaminska K, Gorczynski A, Korwat A, Sokolowska O, Kedzierska H, Golab J, Biernat W, Plewczynski D, Brognard J, Nowis D. Oncogene. 2019 Apr;38(15):2860-2875. doi: 10.1038/s41388-018-0618-0. Epub 2018 Dec 14. PMID: 30552384

 The pro-tumor effect of CD200 expression is not mimicked by agonistic CD200R antibodies. Pilch Z, Tonecka K, Skorzynski M, Sas Z, Braniewska A, Kryczka T, Boon L, Golab J, Meyaard L, Rygiel TP., PLoS One. 2019 Jan 17;14(1):e0210796. doi: 10.1371/journal.pone.0210796. eCollection 2019. PMID: 30653571

 Inhibition of thioredoxin-dependent H2O2 removal sensitizes malignant B-cells to pharmacological ascorbate. Graczyk-Jarzynka A, Goral A, Muchowicz A, Zagozdzon R, Winiarska M, Bajor M, Trzeciecka A, Fidyt K, Krupka JA, Cyran J, Szczygiel K, Efremov DG, Gobessi S, Jagielski A, Siudakowska K, Bobrowicz M, Klopotowska M, Barankiewicz J, Malenda A, Lech-Maranda E, Miazek-Zapala N, Skarzynski PH, Domagala A, Golab J, Firczuk M., Redox Biol. 2019 Feb;21:101062. doi: 10.1016/j.redox.2018.11.020. PMID: 30576925

 2018

 Neurodevelopmental phenotype caused by a de novo PTPN4 single nucleotide variant disrupting protein localization in neuronal dendritic spines. Szczałuba K, Chmielewska JJ, Sokolowska O, Rydzanicz M, Szymańska K, Feleszko W, Włodarski P, Biernacka A, Murcia Pienkowski V, Walczak A, Bargeł E, Królewczyk K, Nowacka A, Stawiński P, Nowis D, Dziembowska M, Płoski R. Clin Genet. 2018 Dec;94(6):581-585. doi: 10.1111/cge.13450. Epub 2018 Oct 11. PMID: 30238967

 Risk and surrogate benefit for pediatric Phase I trials in oncology: A systematic review with meta-analysis. Waligora M, Bala MM, Koperny M, Wasylewski MT, Strzebonska K, Jaeschke RR, Wozniak A, Piasecki J, Sliwka A, Mitus JW, Polak M, Nowis D, Fergusson D, Kimmelman J. PLoS Med. 2018 Feb 20;15(2):e1002505. doi: 10.1371/journal.pmed.1002505. eCollection 2018 Feb. PMID: 29462168

 Targeting peroxiredoxin 1 impairs growth of breast cancer cells and potently sensitises these cells to prooxidant agents. Bajor M, Zych AO, Graczyk-Jarzynka A, Muchowicz A, Firczuk M, Trzeciak L, Gaj P, Domagala A, Siernicka M, Zagozdzon A, Siedlecki P, Kniotek M, O'Leary PC, Golab J, Zagozdzon R.Br J Cancer. 2018 Oct;119(7):873-884. doi: 10.1038/s41416-018-0263-y. Epub 2018 Oct 5.PMID: 30287919

 Antitumor Activity of TLR7 Is Potentiated by CD200R Antibody Leading to Changes in the Tumor Microenvironment. Pilch Z, Tonecka K, Braniewska A, Sas Z, Skorzynski M, Boon L, Golab J, Meyaard L, Rygiel TP.Cancer Immunol Res. 2018 Aug;6(8):930-940. doi: 10.1158/2326-6066.CIR-17-0454. Epub 2018 Jul 18.PMID: 30021725

 FOXO1 promotes resistance of non-Hodgkin lymphomas to anti-CD20-based therapy. Pyrzynska B, Dwojak M, Zerrouqi A, Morlino G, Zapala P, Miazek N, Zagozdzon A, Bojarczuk K, Bobrowicz M, Siernicka M, Machnicki MM, Gobessi S, Barankiewicz J, Lech-Maranda E, Efremov DG, Juszczynski P, Calado D, Golab J, Winiarska M. Oncoimmunology. 2018 Jan 25;7(5):e1423183. doi: 10.1080/2162402X.2017.1423183. eCollection 2018. PMID: 29721381

 Inhibition of autophagy sensitizes cancer cells to Photofrin-based photodynamic therapy. Domagala A, Stachura J, Gabrysiak M, Muchowicz A, Zagozdzon R, Golab J, Firczuk M. BMC Cancer. 2018 Feb 20;18(1):210. doi: 10.1186/s12885-018-4126-y. PMID: 29463237

 Discovery of selective, orally bioavailable inhibitor of mouse chitotriosidase. Mazur M, Bartoszewicz A, Dymek B, Salamon M, Andryianau G, Kowalski M, Olejniczak S, Matyszewski K, Pluta E, Borek B, Stefaniak F, Zagozdzon A, Mazurkiewicz M, Koralewski R, Czestkowski W, Piotrowicz M, Niedziejko P, Gruza MM, Dzwonek K, Golebiowski A, Golab J, Olczak J. Bioorg Med Chem Lett. 2018 Feb 1;28(3):310-314. doi: 10.1016/j.bmcl.2017.12.047. Epub 2017 Dec 22. PMID: 29292229

 Targeting Acidic Mammalian chitinase Is Effective in Animal Model of Asthma. Mazur M, Olczak J, Olejniczak S, Koralewski R, Czestkowski W, Jedrzejczak A, Golab J, Dzwonek K, Dymek B, Sklepkiewicz PL, Zagozdzon A, Noonan T, Mahboubi K, Conway B, Sheeler R, Beckett P, Hungerford WM, Podjarny A, Mitschler A, Cousido-Siah A, Fadel F, Golebiowski A. J Med Chem. 2018 Feb 8;61(3):695-710. doi: 10.1021/acs.jmedchem.7b01051. Epub 2018 Jan 11. PMID: 29283260