Kontakt

Zakład Immunologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Jana Nielubowicza 5
(daw. Banacha 1a)
Budynek F (niski parter)
(budynek Apteki szpitalnej)
02-097 Warszawa
tel. +4822 599 21 99
e-mail: immunologia@wum.edu.pl