Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Semestr zimowy 2021/2022

W związku z inauguracją roku akademickiego 2021/2022 w dniu 5.10.2021 (wtorek) i uczestnictwem Pracowników Zakładu Immunologii w tej uroczystości, seminarium z Podstaw immunologii klinicznej dla grupy 4 studiów stacjonarnych oraz dla grupy studiów niestacjonarnych jest odwołane.

Regulamin

Wykłady

Tematy seminariów

Terminy seminariów - studia stacjonarne

Terminy seminariów - studia niestacjonarne