Członkowie

Grupy rozwijające badania prowadzone przez Zakład Immunologii

Obecnie w Zakładzie Immunologii pracuje grupa ponad sześdziesięciu naukowców, techników oraz studentów. Ze względu na fakt iż tak duży zespół prowadzi szeroki zakres badań naukowych prowadzonych, zespół naukowców został podzielony na kilka mniejszych grup skupiających się na rozwinięciu poszczególnych obszarów badawczych:

 Grupa Prof.  Dominiki Nowis i Prof. Jakuba Gołąba

 • Immunologia i immunoterapia nowotworów
 • Rola metabolizmu aminokwasów w rozwoju przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej.
 • Terapia fotodynamiczna nowotworów
 • Spersonalizowane szczepionki przeciwnowotworowe
 • Terapeutyczne zastosowania mRNA

 Grupa Prof. Witolda Laska

 • Limfocyty T regulatorowe
 • Komórki macierzyste
 • Immunoterapia nowotworów
 • Immunoterapia alergenem w leczeniu chorób alergicznych

 Grupa dr hab. Magaleny Winiarskiej

 • Przeciwciała monoklonalne
 • Terapie adopcyjne
 • Terapia CAR
 • Mikrośrodowisko guza
 • Metabolizm nowotworów

 Grupa dr Małgorzaty Firczuk

 • Celowanie w szlaki metaboliczne zmienione w komórkach nowotworowych
 • Badania mechanizmów ucieczki spod nadzoru immunologicznego w mysich modelach białaczki

Grupa dr Tomasza Rygla

 • Regulacja aktywności komórek pochodzenia szpikowego przez immunologiczne receptory hamujące (np. CD200R) i receptory TLR
 • Regulacja procesu zapalnego przez CD200R
 • Wykorzystanie makrofagów jako komórkowego nośnika związków terapeutycznych