Członkowie

Grupy rozwijające badania prowadzone przez Zakład Immunologii

Obecnie w Zakładzie Immunologii pracuje grupa ponad sześdziesięciu naukowców, techników oraz studentów. Ze względu na fakt iż tak duży zespół prowadzi szeroki zakres badań naukowych prowadzonych, zespół naukowców został podzielony na kilka mniejszych grup skupiających się na rozwinięciu poszczególnych obszarów badawczych:

 Grupa Prof.  Dominiki Nowis i Prof. Jakuba Gołąba

 • Immunologia i immunoterapia raka.
 • Rola metabolizmu aminokwasów w rozwoju przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej.
 • Terapia fotodynamiczna raka.
 • Spersonalizowane szczepionki przeciwnowotworowe.

 Grupa Prof. Witolda Laska

 • Limfocyty T regulatorowe
 • Komórki macierzyste
 • Immunoterapia nowotworów
 • Immunoterapia alergenem w leczeniu chorób alergicznych

 Grupa dr hab. Magaleny Winiarskiej

 • Przeciwciała monoklonalne
 • Terapie adopcyjne
 • Terapia CAR
 • Mikrośrodowisko guza
 • Metabolizm nowotworów

 Grupa dr Małgorzaty Firczuk

 • Celowanie w szlaki metaboliczne zmienione w komórkach nowotworowych
 • Badania mechanizmów ucieczki spod nadzoru immunologicznego w mysich modelach białaczki

 Grupa dr Beaty Pyrzyńskiej

 • Rozwój alternatywnych anty-nowotworowych podejść terapeutycznych, w połączeniu z przeciwciałami monoklonalnymi
 • Charakterystyka interakcji komórek nowotworowych z mikrośrodowiskiem, metabolitami i układem odpornościowym
 • Mechanizmy molekularne regulujące procesy endocytarne i egzocytarne w komórce

 Grupa dr Tomasza Rygla

 • Regulacja aktywności komórek pochodzenia szpikowego przez immunologiczne receptory hamujące (np. CD200R) i receptory TLR.
 • Regulacja procesu zapalnego przez CD200R.
 • Wykorzystanie makrofagów jako komórkowego nośnika związków terapeutycznych

Grupa dr Tomasza Stokłosy

 • Badania nad molekularną patogenezą nowotworów układu krwiotwórczego, w szczególności nowotworów mieloproliferacyjnych
 • Zastosowanie technologii sekwencjonowania następnej generacji (NGS) do badania podłoża genetycznego nowotworów hematoonkologicznych
 • Nowoczesna diagnostyka genetyczna
 • Badanie zaburzeń naprawy DNA w nowotworach układu krwiotwórczego w celu zastosowania koncepcji syntetycznej letalności