Grupa Prof. Laska

Prof. dr hab. n. med. Witold Lasek


Badania naukowe

Obecnie prace badawcze grupy koncentrują się w dwóch obszarach tematycznych:

 1. Oceny związków z grupy immunomodulatorów i leków pod kątem ich właściwości indukowania limfocytów T regulatorowych; 
 2. Poszukiwanianowych leków przeciwnowotworowych oraz kombinacji leków w modelu raka jajnika in vitro.

Zainteresowania naukowe:

 • Limfocyty T regulatorowe
 • Komórki macierzyste
 • Immunoterapia nowotworów
 • Immunoterapia alergenem w leczeniu chorób alergicznych
Sylwetka kierownika grupy

Prof. dr hab. n. med. Witold Lasek, po ukończeniu studiów na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie i odbyciu praktyki podyplomowej, został zatrudniony w 1983 roku na Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny - WUM), gdzie pracuje do dzisiaj (aktualnie na stanowisku profesora).

 • 1985 - doktorat w oparciu o pracę „Niektóre uwarunkowania aktywności naturalnych komórek cytotoksycznych w wybranych grupach zdrowych mężczyzn”
 • 1999 – habilitacja
 • 2007 - tytuł profesora

 Dorobek naukowy

 Dorobek naukowy prof. Witolda Laska obejmuje ponad 200 publikacji (prace pełnotekstowe, książki, rozdziały), m.in. w pismach naukowych: International Journal of Cancer, Clinical Cancer Research, Transfusion, Transplantation, Cancer Gene Therapy, Anti-Cancer Drug Design, PloS Medicine), a także udział w kilkudziesięciu zjazdach i konferencjach naukowych – krajowych i zagranicznych. W latach 1987-1988 odbył jednoroczny zagraniczny staż naukowy w Nottingham, Anglia (Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments - Department of Human Morphology, University of Nottingham). Jest redaktorem i autorem rozdziałów w kilku monografiach naukowych, m. in.: „Interleukin 12: antitumor activity and immunotherapeutic potential in oncology” (ed. Witold Lasek i Radosław Zagożdżon, Springer 2016). Jest także współautorem 3 patentów naukowych (za wynalezienie preparatów immunomodulujących i nowych form immunoterapii).

 Dorobek dydaktyczny

 Od momentu rozpoczęcia pracy na WUM prof. Witold Lasek zaangażowany jest w dydaktykę (nauczanie histologii, cytofizjologii, immunologii). Jest autorem rozdziałów i współredaktorem kolejnych wydań podręcznika IMMUNOLOGIA (red. J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek, T. Stokłosa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017), (wyd. 1 – 1993, wyd. 2 zmien. – 1995, wyd. 3 nowe – 1998, wyd. 4 nowe – 2002, wyd. 5 nowe – 2007, wyd. 6 nowe – 2012, wyd. 7 nowe - 2017). Jest także autorem podręczników: IMMUNOLOGIA – REPETYTORIUM, Wydawnictwo Naukowe PWN 2000 oraz  IMMUNOLOGIA – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA I AKTUALNOŚCI, Wydawnictwo Naukowe PWN 2005 (wyd. 1) 2009 (wyd. 2 nowe) 2014 (wyd. 3 nowe).

 Ważniejsze osiągnięcia organizacyjne i inne

 • członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
 • członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
 • członek Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN
 • współredaktor pisma naukowego Acta Biochimica Polonica
 • nagrody Rektora Akademii Medycznej (WUM) - kilkanaście, nagrody Ministra Zdrowia w 1991, 1996, 2005

Członkowie Zespołu

Doktoranci:

 • Karolina Janyst (lek. med.)
 • Michał Janyst (lek. med.)

Byli doktoranci:

 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak
 • dr Tomasz Świtaj
 • dr Anna Jakubowska-Mućka
 • dr Łukasz Zapała
Aktualnie realizowane projekty

"Badanie wpływu wybranych leków i immunomodulatorów na aktywność limfocytów T regulatorowych (Treg)”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Diamentowy Grant, okres realizacji 2016-2020, Kierownik: lek. med. Michał Janyst

Publikacje naukowe 

2018

Janyst K., Janyst M., Siernicka M., Lasek W. Synergistic antitumor effects of histone deacetylase inhibitor scriptaid and bortezomib against ovarian cancer cells. Oncol. Rep. 39: 1999-2005, 2018.

2017

Sieńko J., Lasek W., Teliga-Czajkowska J., Smolarczyk R., Czajkowski K. Potentialization of N-a-tosyl-phenylalanine chloromethyl ketone (TPCK) cytotoxic activity by 20(1-adamantylamino)-6-methylpyridine (AdAMP) in human ovarian cancer cells. Ginekol. Pol. 88: 307-311, 2017.

2016

Majewska A., Lasek W., Kuczer M., Młynarczyk G. Inhibitory effect of alloferons in combination with human lymphocytes on human herpesvirus 1 (HHV-1) replication in vitro. Int. J. Pept. Res. Ther. 22: 255-261, 2016.

Majewska A., Lasek W., Janyst M., Młynarczyk G. In vitro inhibition of HHV-1 replication by inosine pranobex and interferon-alpha. Acta Polonie Pharm. Drug Res. 73: 637-644, 2016.

Majewska A., Lasek W., Przybylski M., Dzieciątkowski T., Młynarczyk 

G. Wpływ interferonu-alfa i pranobeksu inozyny na hamowanie replikacji ludzkich wirusów RNA in vitro. Med. Dośw. Mikrobiol. 68: 64-71, 2016.

Zagozdzon R., Lasek W. Biology of IL-12. W: Interleukin 12: Antitumor Activity and Immunotherapeutical Potential in Oncology (ed. W. Lasek, R. Zagozdzon), Springer – SpringerBriefs in Immunology, 2016, pp. 1-19.

Lasek W., Jakóbisiak M. Antitumor effects of IL-12 in preclinical studies. W: Interleukin 12: Antitumor Activity and Immunotherapeutical Potential in Oncology (ed. W. Lasek, R. Zagozdzon), Springer - SpringerBriefs in Immunology, 2016, pp. 21-41.

Lasek W., Zagozdzon R. Clinical trials with IL-12 in cancer immunotherapy. W: Interleukin 12: Antitumor Activity and Immunotherapeutical Potential in Oncology (ed. W. Lasek, R. Zagozdzon), Springer - SpringerBriefs in Immunology, 2016, pp. 43-75.

Lasek W. Immunologia nowotworów. W: Immunoonkologia (red. P. Wysocki), Via Medica, 2016, str. 1-15.

Zagożdżon R., Lasek W. Immunoterapia eksperymentalna. W: Immunoonkologia (red. P. Wysocki), Via Medica, 2016, str. 17-34.

2015

Lasek W., Janyst M., Wolny R., Zapała Ł., Bocian K., Drela N. Immunomodulatory effects of inosine pranobex on cytokine production by human lymphocytes. Acta Pharm. 65, 171-180, 2015.

Majewska A., Lasek W., Młynarczyk G. Pranobeks inozyny – działanie cytotoksyczne oraz wpływ na replikację ludzkich wirusów paragrypy (HPIV-2, HPIV-4), eneteroworusów (CA16, EV71) i adenowirusów (HAdV-2, HAdV-5) w badaniu in vitro. Med. Dośw. Mikrobiol. 67, 107-113, 2015.

Majewska A., Lasek W., Janyst M., Młynarczyk G. Inhibition of adenowirus multiplication by inosine pranobex and interferon a in vitro. Cent. Eur. J. Immunol. 40: 395-399, 2015.

Lasek W. Bioterapeutyki i immunomodulatory w leczeniu chorób alergicznych. Alergia 2015, 1, 27-30.

2014

Lasek W., Zagożdżon R., Jakóbisiak M. Interleukin 12: still a promising candidate for tumor immunotherapy? Cancer Immunol. Immunother. 63, 419-435, 2014.

Lasek W., Janyst M. Mechanizmy działania preparatów immunoglobulinowych w chorobach autoimmunizacyjnych i zapalnych, w: Immumoglobuliny w terapii chorób układu nerwowo-mięśniowego (red. A. Kamińska) - Biblioteka czasopisma Polski Przegląd Neurologiczny - 3, wyd. Via Medica Media, Gdańsk 2014, str. 1-12.