Wydział Lekarski

Semestr letni 2021/2022

                                   UWAGA!

Zmiana terminu wykładu pt.: "Immunologia w nowoczesnej diagnostyce i badaniach naukowych"
- odbędzie się on 13 maja br. w godzinach 8:00 - 8:45 w auli B Centrum Dydaktycznego, a nie jak było wcześniej 6 maja.


Wykłady - studia stacjonarne
Wykłady - studia niestacjonarne
Terminy seminariów - studia stacjonarne
Terminy seminariów - studia niestacjonarne
Tematy seminariów - studia stacjonarne
Tematy seminariów - studia niestacjonarne
Regulamin

Kontakt do wykładowców:

Jakub Gołąb - jakub.golab@wum.edu.pl
Dominika Nowis - dominika.nowis@wum.edu.pl
Witold Lasek - witold.lasek
@wum.edu.pl
Radosław Zagożdżon - radoslaw.zagozdzon
@wum.edu.pl
Tomasz Grzywa -
tomasz.grzywa@wum.edu.pl
Paweł Matryba - pawel.maryba@wum.edu.pl
Zofia Pilch - zofia.pilch@wum.edu.pl
Andriy Zhylko -
andriy.zhylko@wum.edu.pl
Jacek Tomczuk -
s074465@student.wum.edu.pl
Karol Gawalski - karol.gawalski@student.wum.edu.pl