Wydział Lekarski

Rok akademicki 2023-2024

Sylabus - Immunologia - studia stacjonarne

Sylabus - Immunologia - studia niestacjonarne

Semestr letni 2022/2023

Wyniki egzaminu poprawkowego, 2023.09.08:

- Studia stacjonarne
- Studia niestacjonarne
- Studenci z innych lat

                                                                                            Uwaga!
Karty egzaminacyjne sprawdzane są automatycznie przez czytnik, co eliminuje możliwość popełnienia pomyłki przy zliczaniu punktów. Zostało to praktycznie potwierdzone po egzaminach w zeszłych latach.

Tym niemniej, w wyjątkowych sytuacjach możliwy jest wgląd w karty egzaminacyjne - preferencyjnie osób, którym zabrakło do oceny dostatecznej 1 punktu.

Wgląd w dniach 11-13.09, w godzinach 12:00 - 15:00, Zakład Immunologii, ul. Nielubowicza 5

Egzamin komisyjny odbędzie się 22.09.2023 r o godz. 11 w Sali Olszewskiego, ul. Banacha 1, kostka III, parter.
Forma pisemna, pytania opisowe (od 5 do 10), 60 min.

 

Wykłady - studia stacjonarne
Wykłady - studia niestacjonarne
Terminy seminariów - studia stacjonarne
Terminy seminariów - studia niestacjonarne
Tematy seminariów - studia stacjonarne
Tematy seminariów - studia niestacjonarne
Regulamin

Kontakt do wykładowców:

Jakub Gołąb - jakub.golab@wum.edu.pl
Dominika Nowis - dominika.nowis@wum.edu.pl
Witold Lasek - witold.lasek
@wum.edu.pl
Radosław Zagożdżon - radoslaw.zagozdzon
@wum.edu.pl
Paweł Matryba - pawel.maryba@wum.edu.pl
Zofia Pilch - zofia.pilch@wum.edu.pl
Andriy Zhylko -
andriy.zhylko@wum.edu.pl
Karol Gawalski - karol.gawalski@wum.edu.pl
Filip Garbicz - immunologia@wum.edu.pl
Krzysztof Domka - krzysztof.domka@wum.edu.pl