Wydział Lekarski

Semestr letni 2022/2023

Egzamin z immunologii rozpocznie się we wtorek 20 czerwca o godz. 14:30. Egzamin ten będzie testem sprawdzającym wiedzę, w skład którego wchodzić będzie 60 pytań.
Obowiązują wszystkie tematy z podręcznika IMMUNOLOGIA (red. J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek, T. Stokłosa, PWN 2017) oraz tematyka poruszana na wykładach.
Dokładne informacje dotyczące egzaminu (sale egzaminacyjne i listy studentów) będą podane w tygodniu poprzedzającym egzamin.

Wykłady - studia stacjonarne
Wykłady - studia niestacjonarne
Terminy seminariów - studia stacjonarne
Terminy seminariów - studia niestacjonarne
Tematy seminariów - studia stacjonarne
Tematy seminariów - studia niestacjonarne
Regulamin

Kontakt do wykładowców:

Jakub Gołąb - jakub.golab@wum.edu.pl
Dominika Nowis - dominika.nowis@wum.edu.pl
Witold Lasek - witold.lasek
@wum.edu.pl
Radosław Zagożdżon - radoslaw.zagozdzon
@wum.edu.pl
Paweł Matryba - pawel.maryba@wum.edu.pl
Zofia Pilch - zofia.pilch@wum.edu.pl
Andriy Zhylko -
andriy.zhylko@wum.edu.pl
Karol Gawalski - karol.gawalski@wum.edu.pl
Filip Garbicz - immunologia@wum.edu.pl
Krzysztof Domka - krzysztof.domka@wum.edu.pl