E-learning

Na platformie: e-learning.wum.edu.pl  dostępne są już materiały z Podstaw immunologii klinicznej dla studentów II roku WLS.