Prof. Lasek Team

Prof. dr hab.  Witold Lasek


Research

Current research of the group are focused on following aerias: 

1. Investigation of immunomodulatory compounds and drugs: effect on the induction of regulatory T cells

2. Investigation of the antitumor effects of new drug/agent combinations on ovarian cancer cells in models in vitro

Research Interest

  • Regulatory T cells
  • Stem cells
  • Tumor immunotherapy
  • Allergen immunotherapy in the treatment of allergic diseases
Team members

PhD students:

  • Karolina Janyst, MD
  • Michał Janyst, MD
Research projects

„Investigation of the Treg-inducing effects of  selected immunomodulatory agents/drugs”.

Project manager: lek. med. Michał Janyst, duration of the project: 2016-2020, sponsored by Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Diamentowy Grant 

Research papers

2018

Janyst K., Janyst M., Siernicka M., Lasek W. Synergistic antitumor effects of histone deacetylase inhibitor scriptaid and bortezomib against ovarian cancer cells. Oncol. Rep. 39: 1999-2005, 2018.

2017

Sieńko J., Lasek W., Teliga-Czajkowska J., Smolarczyk R., Czajkowski K. Potentialization of N-a-tosyl-phenylalanine chloromethyl ketone (TPCK) cytotoxic activity by 20(1-adamantylamino)-6-methylpyridine (AdAMP) in human ovarian cancer cells. Ginekol. Pol. 88: 307-311, 2017.

2016

Majewska A., Lasek W., Kuczer M., Młynarczyk G. Inhibitory effect of alloferons in combination with human lymphocytes on human herpesvirus 1 (HHV-1) replication in vitro. Int. J. Pept. Res. Ther. 22: 255-261, 2016.

Majewska A., Lasek W., Janyst M., Młynarczyk G. In vitro inhibition of HHV-1 replication by inosine pranobex and interferon-alpha. Acta Polonie Pharm. Drug Res. 73: 637-644, 2016.

Majewska A., Lasek W., Przybylski M., Dzieciątkowski T., Młynarczyk 

G. Wpływ interferonu-alfa i pranobeksu inozyny na hamowanie replikacji ludzkich wirusów RNA in vitro. Med. Dośw. Mikrobiol. 68: 64-71, 2016.

Zagozdzon R., Lasek W. Biology of IL-12. W: Interleukin 12: Antitumor Activity and Immunotherapeutical Potential in Oncology (ed. W. Lasek, R. Zagozdzon), Springer – SpringerBriefs in Immunology, 2016, pp. 1-19.

Lasek W., Jakóbisiak M. Antitumor effects of IL-12 in preclinical studies. W: Interleukin 12: Antitumor Activity and Immunotherapeutical Potential in Oncology (ed. W. Lasek, R. Zagozdzon), Springer - SpringerBriefs in Immunology, 2016, pp. 21-41.

Lasek W., Zagozdzon R. Clinical trials with IL-12 in cancer immunotherapy. W: Interleukin 12: Antitumor Activity and Immunotherapeutical Potential in Oncology (ed. W. Lasek, R. Zagozdzon), Springer - SpringerBriefs in Immunology, 2016, pp. 43-75.

Lasek W. Immunologia nowotworów. W: Immunoonkologia (red. P. Wysocki), Via Medica, 2016, str. 1-15.

Zagożdżon R., Lasek W. Immunoterapia eksperymentalna. W: Immunoonkologia (red. P. Wysocki), Via Medica, 2016, str. 17-34.

2015

Lasek W., Janyst M., Wolny R., Zapała Ł., Bocian K., Drela N. Immunomodulatory effects of inosine pranobex on cytokine production by human lymphocytes. Acta Pharm. 65, 171-180, 2015.

Majewska A., Lasek W., Młynarczyk G. Pranobeks inozyny – działanie cytotoksyczne oraz wpływ na replikację ludzkich wirusów paragrypy (HPIV-2, HPIV-4), eneteroworusów (CA16, EV71) i adenowirusów (HAdV-2, HAdV-5) w badaniu in vitro. Med. Dośw. Mikrobiol. 67, 107-113, 2015.

Majewska A., Lasek W., Janyst M., Młynarczyk G. Inhibition of adenowirus multiplication by inosine pranobex and interferon a in vitro. Cent. Eur. J. Immunol. 40: 395-399, 2015.

Lasek W. Bioterapeutyki i immunomodulatory w leczeniu chorób alergicznych. Alergia 2015, 1, 27-30.

2014

Lasek W., Zagożdżon R., Jakóbisiak M. Interleukin 12: still a promising candidate for tumor immunotherapy? Cancer Immunol. Immunother. 63, 419-435, 2014.

Lasek W., Janyst M. Mechanizmy działania preparatów immunoglobulinowych w chorobach autoimmunizacyjnych i zapalnych, w: Immumoglobuliny w terapii chorób układu nerwowo-mięśniowego (red. A. Kamińska) - Biblioteka czasopisma Polski Przegląd Neurologiczny - 3, wyd. Via Medica Media, Gdańsk 2014, str. 1-12.