2002

1. Gołąb J, Jakóbisiak M. Lasek W (red.) Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 (podr.)

2. Górska A, Świtaj T, Młynarczuk I, Lasek W, Kazimierczuk Z. Synthesis and biological properties of 5-adamantylated heterocyclic compounds. Acta Poloniae Pharmaceutica. 2002; 59(6):415-417. (przegląd.)

3. Basak G, Lasek W. Eksperymentalne i kliniczne próby leczenia nowotworów z użyciem genu dla interleukiny 12 (IL-12). Post Biol Kom 2002; 29: 465-486. (przegląd.)

4. Lasek W. Tkanka limfatyczna związana z błoną śluzową jelita. Gastroenterol Pol 2002; 9: 139-145. (przegląd.)

5. Feleszko W, Młynarczuk I, Olszewska D, Jalili A, Grzela T, Lasek W, Hoser G, Korczak-Kowalska G, Jakóbisiak M. Lovastatin potentiates antitumor activity of doxorubicin in murine melanoma via an apoptosis-dependent mechanism. Int J Cancer. 2002; 100: 111-118. (eksper.)


6. Feleszko W, Młynarczuk I, Olszewska D, Jalili A, Grzela T, Lasek W, Hoser G, Korczak-Kowalska G, Jakóbisiak M. Lovastatin potentiates antitumor activity of doxorubicin in murine melanoma via an apoptosis-dependent mechanism. Int J Cancer. 2002; 100: 111-118. (eksper.)

7. Feleszko W, Jalili A, Olszewska D, Młynarczuk I, Grzela T, Giermasz A, Jakóbisiak M. Synergistic interaction between highly specific cyclooxygenase-2 inhibitor, MF-tricyclic and lovastatin in murine colorectal cancer cell lines. Oncol Rep. 2002; 9: 879-885. (eksper.)

8. Kamiński R, Kozar K, Kopeć M, Basak, Skierski JS, Koronkiewicz M, Jakóbisiak M, Gołąb J. Discussion on 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme a reductase inhibitors reduce human pancreatic cancer cell invasion and metastasis. Gastroenterology 2002; 123: 1747-1748. (eksper.)

9. Dąbrowska-Iwanicka A, Olszewska D, Jalili A, Makowski M, Grzela T, Marczak M, Hoser G, Giermasz A, Gołąb J, Jakóbisiak M. Augmented antitumour effects of combination therapy with TNP-470 and chemoimmunotherapy in ice. J Cancer Res Clin Oncol. 2002; 128: 433-442. (eksper.)

10. Lasek W, Świtaj T, Sieńko J, Kasprzycka M, Basak G, Mikłaszewicz P, Maj M, Nowis D, Grzela T, Gołąb J, Młynarczuk I, Jalili A, Kamińska B, Dziembowska M, Czajkowski K, Nowaczyk M, Górska A, Kazimierczuk Z. Stimulation of TNF-alpha production by 2-(1-adamantylamino)-6-methylpyridine (AdAMP) - a novel immunomodulator with potential application in tumour immunotherapy. Cancer Chemother Pharmacol. 2002; 50: 213-222. (eksper.)


11. Górska A, Świtaj T, Młynarczuk I, Lasek W, Kazimierczuk Z. Synthesis and biological properties of S-adamantylated heterocyclic compounds. Acta Pol Pharm. 2002; 59: 415-417. (eksper.)

12. Jalili A, Stokłosa T, Giermasz A, Olszewska D, Wilczyński G, Jakóbisiak M, Gołąb J. A single injection of immature dendritic cells is able to induce antitumor response against murine colon adenocarcinoma with a low apoptotic index. Oncol Rep 2002; 9: 991-994. (eksper.)

13. Gołąb J, Olszewska D, Mróz P, Kozar K, Kamiński R, Jalili A, Jakóbisiak M. Erythropoietin restores the antitumor effectiveness of photodynamic therapy in mice with chemotherapy-induced anemia. Clin Cancer Res 2002; 8: 1265-1270. (eksper.)

14. Giermasz A, Makowski M, Kozłowska E, Nowis D, Maj M, Jalili A, Feleszko W, Wójcik C, Dąbrowska A, Jakóbisiak M, Gołąb J. Potentiating antitumour effects of a combination therapy with lovastatin and butyrate in the Lewis lung carcinoma model in mice. Int J Cancer 2002; 97: 746-750. (eksper.)

15. Kozar K, Kamiński R, Giermasz A, Basak G, Zagożdżon R, Rybczyńska J, Wąsik M, Lasek W, Jakóbisiak M, Gołąb J. IL-2, but not IL-12 or IL-15, does not interact with histamine in augmenting cytotoxicity of splenocytes against melanoma cells and Yac-1 cells. Oncology Rep. 2002; 9: 427-431. (eksper.)