Publikacje

1993

1. Jakóbisiak M. Zależności immunologiczne między matką a płodem. W: Immunologia Lekarska (red. J. Kawiak). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1993, str. 89-99. (student's book)

2. Jakóbisiak M. Odpowiedź immunologiczna. W: Immunologia Lekarska (red. J. Kawiak). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1993, str. 3-23. (student's book)

3. Kawiak J, Jakóbisiak M. Niektóre funkcje kinaz białkowych i fosfataz białkowych związane z regulacją cyklu komórkowego i różnicowania komórek. Post Biol Kom 1993; 93: 87-92.

4. Jakóbisiak M. Aspekty immunologiczne i onkologiczne fosforylacji białek. Służba Zdrowia 1993; 93: 5.

5. Jakóbisiak M. Udział fosforylacji i defosforylacji białek w regulacji cyklu komórkowego, odpowiedzi immunologicznej i w procesie onkogenezy. Medycyna Dydaktyka Wychowanie 1993; 93: 25-31.

Pages