Zakład Immunologii

Strona główna

Prof. Jakub GolabZakład Immunologii Centrum Biostruktury

Zakład został utworzony w roku 1993 w konsekwencji wprowadzenia nauczania immunologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Z inicjatywą utworzenia zakładu występował wielokrotnie prof. dr hab. Kazimierz Ostrowski, ale powstanie Zakładu Immunologii było możliwe dzięki staraniom ówczesnych Władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie Zakładem Immunologii kieruje prof. dr hab. Jakub Gołąb.

Aktywność Zakładu immunologii koncentruje się w dwóch obszarach:

 • Działalność dydaktyczna związana z wykładaniem Immunologii studentom WUM.
 • Działalność naukowa związana z rozwojem wiedzy obszarach immunologia, immunoonkologia oraz eksperymentalne terapie nowotworów.

Działalność dydaktyczna Zakładu Immunologii:

Wykłady z Immunologii:

Pracownicy Zakładu Immunologii są zaangażowani w prowadzenie wykładów i ćwiczeń z Immunologii dla studentów Wydziału Lekarskiego (dawniej Wydziału Lekarskiego I i II) oraz Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. W przeszłości wykłady prowadziliśmy również dla studentów z English Division jak i studentów Wydziału Farmaceutycznego. W ostatnich latach w organizowanych przez nas kursach brali również udział studenci innych uczelni warszawskich, np. Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. W ciągu ostatnich 26 lat działalności dydaktycznej mieliśmy ogromną przyjemność nauczać ponad 21 tysięcy studentów.


Podręczniki z immunologii oraz dziedzin pokrewnych:

Podręcznik „Immunologia

Pracownicy Zakładu Immunologii wraz z kolegami z innych jednostek siedmiokrotnie przygotowali podręcznik "Immunologia" wydany nakładem PWN w 1993, 1995, 1998, 2002, 2007, 2012 i 2017 roku (red.: J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek, T. Stokłosa). Nasz podręcznik został nagrodzony przez Ministra Zdrowia i jest wykorzystywany do nauczania immunologii w wielu uczelniach medycznych i niemedycznych, a także korzystają z niego lekarze i biolodzy. Mieliśmy propozycję wydania tego podręcznika w wersji angielskiej nakładem wydawnictwa McGraw & Hill. Nasz podręcznik do Immunologii został także przetłumaczony na język ukraiński. We wszystkich wydaniach podręcznika współautorami byli najbardziej utalentowani studenci - członkowie Koła Naukowego działającego przy Zakładzie Immunologii.


Inne książki oraz podręczniki, których współautorami są Pracownicy Zakładu Immunologii:

 • "Histologia" (PZWL, pod redakcją K. Ostrowskiego),
 • "Immunologia - podstawowe zagadnienia w aktualności" (PWN, Witold Lasek),
 • "Podstawy Cytofizjologii" (PWN, pod redakcja J. Kawiaka),
 • "Cytofizjologia" (PZWL, pod redakcją K. Ostrowskiego i J. Kawiaka),
 • "Przeszczepy nerek" (PZWL, pod redakcją T. Orłowskiego),
 • "Wielki Słownik Medyczny" (PZWL),
 •  "Mała Encyklopedia Zdrowia" (PZWL),
 • "Wielka Encyklopedia PWN",
 • "Leki Współczesnej Terapii" (Wydawnictwo Fundacji Büchnera),
 • "Podstawy diagnostyki i terapii nowotworów" (alpha-medica press, pod redakcją M. Frączka)
 • „The Ubiquitin Proteasome System In Central Nervous System: From Physiology To Pathology” (Nova Publishers, redakcja M. Di Napoli i C. Wójcik),
 • “Interleukin 12: antitumor activity and immunotherapeutic potential in oncology” (Springer, redakcja W. Lasek i R. Zagożdżon)
 • “Advances in photodynamic therapy: Basic, Translational and Clinical” (Artech House, redakcja M. Hamblin i P. Mróz)

Działalność naukowa Zakładu Immunologii:

Prowadzimy zaawansowane badania naukowe szczególnie w dziedzinie eksperymentalnej terapii nowotworów, a wyniki naszych badań wielokrotnie publikowaliśmy w tak prestiżowych pismach jak Cell, CA: A Cancer Journal for Clinicians, Nature Communications, Blood, Journal of the National Cancer Institute, Gastroenterology, PLoS Medicine, EMBO Journal.

W ubiegłych latach realizowaliśmy wiele prestiżowych projektów naukowych. Szczególnie ważne były projekty finansowane bezpośrednio przez Komisję Europejską – Bastion (2012-2016), Stream (2016-2018) oraz ERC Starting grant, który rozpoczął się w 2019 r jak również projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.


Należy podkreślić dużą rolę studentów w prowadzonych badaniach naukowych, ponieważ wnoszą do naszego zespołu młodzieńczy entuzjazm i olbrzymi zapał do pracy. Są oni współautorami wyników prac publikowanych w prestiżowych czasopismach. Wielokrotnie też prezentowali wyniki swoich badań na prestiżowych konferencjach naukowych otrzymując kilkakrotnie pierwsze miejsca za swoje wystąpienia. Zdarza się, że studenci koła naukowego badania do pracy doktorskiej robią już w czasie studiów i doktoraty bronią z wyróżnieniem w kilka miesięcy po otrzymaniu dyplomu. Wielu wychowanków naszego koła naukowego przebywało na stypendiach w bardzo dobrych ośrodkach zagranicznych, między innymi w Uniwersytecie Harvarda.  Spośród pracowników i wychowanków zakładu dwanaście osób otrzymało Krajowe Stypendia dla Młodych Naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,

A teraz osobista refleksja. Młodzi ludzie w naszym zespole pracują z ogromnym zaangażowaniem. Zdarzało się, że nawet trzy doby, dzień i noc, nie opuszczali pracowni, wychodząc tylko na zjedzenie posiłku. Dzieje się tak, między innymi dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że najważniejszym obowiązkiem lekarza jest niesienie pomocy pacjentom i bezpośrednia walka i zapobieganie chorobom i ludzkim cierpieniom. Lekarz - naukowiec, który nie pracuje z pacjentami zaciąga pewien dług wobec społeczeństwa. Może go spłacić tylko wielkim zaangażowaniem w badania, które stawiają sobie bardzo poważne cele.

Wyróżnienia i nagrody za działalność dydaktyczną i naukową:

 • Już w 2000 roku (po jedynie siedmiu latach działalności) zespół Zakładu Immunologii otrzymał nagrodę dydaktyczną I stopnia JM Rektora AM w Warszawie "Za wybitnie osiągnięcia dydaktyczne". 
 • Pracownicy naszego zakładu byli trzykrotnie nagradzani przez Fundację im. Tomasza Jakuba Michalskiego za wybitne osiągnięcia w badaniach nad nowotworami (w 2003 roku – Jakub Gołab, w 2008 roku – Tomasz Stokłosa i w 2011 roku - Dominika Nowis).
 • Nasi profesorowie dwukrotnie otrzymali subsydia profesorskie MISTRZ przyznawane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. W 2000 roku takie wyróżnienie stało się udziałem profesora Marka Jakóbisiaka, w 2008 roku – profesora Jakuba Gołąba. Ważnym kryterium przyznawania tego subsydium było promowanie i efektywne wciąganie do pracy naukowej młodych naukowców.
 • W 2000 roku Marek Jakóbisiak otrzymał Medal Polskiego Towarzystwa Immunologicznego im. Ludwika Hirszfelda, w 2001 roku - Medal Komisji Edukacji Narodowej, zaś w 2005 roku został uhonorowany Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy.
 • W 2002 roku Jakub Gołąb otrzymał Nagrodę Wydziału Medycznego Polskiej Akademii Nauk za cykl prac dotyczących terapii fotodynamicznej nowotworów, w 2006 roku - Nagrodę im. Tadeusza Borowicza Polskiej Akademii Umiejętności oraz Nagrodę im. profesora Stefana Pieńkowskiego za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie eksperymentalnej fizyki, astronomii, chemii i biologii. Ponadto Jakub Gołąb został laureatem programu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2008 roku. W 2012 roku nasi badacze zostali nagrodzeni przez Prezesa Rady Ministrów RP - Jakub Gołąb za wybitny dorobek naukowy, a Dominika Nowis za rozprawę habilitacyjną.
 • Nasi pracownicy trzykrotnie byli nagradzani przez tygodnik POLITYKA Stypendium „Zostańcie z nami” – w 2002 roku wyróżnienie to otrzymał Jakub Gołąb, w 2008 roku – Dominika Nowis, zaś w 2012 roku - Magdalena Winiarska.
 • Trzykrotnie również nasz zakład został nagrodzony trzyletnim stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (w 2006 roku laureatem tego wyróżnienia był Jakub Gołąb, w 2008 roku – Dominika Nowis a w 2012 roku - Magdalena Winiarska).
 • Doktor Tomasz Stokłosa w latach 2000-2003 był laureatem prestiżowego stypendium National Cancer Institute (NCI) przyznanego na realizację badań naukowych w Temple University w Filadelfii.
 • Doktorantkom z naszego Zakładu czterokrotnie zostało przyznane stypendium L'Oreal dla Kobiet i Nauki (w 2003 - Dominice Nowis, w 2004 - Katarzynie Kozar-Kamińskiej, w 2007 roku – Magdalenie Winiarskiej a w 2012 roku - Angelice Muchowicz).
 • Nasi studenci trzykrotnie otrzymali Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla przyznawany przez Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk wyróżniającym się studentom (w 2004 roku - Marcin Makowski, Paweł Mróz i Piotr Mrówka, w 2006 roku - Tadeusz Issat, w 2009 roku - Marek Bugajski i Paweł Salwa).
 •  Nasi studenci i młodzi pracownicy jedenastokrotnie otrzymali stypendia wyjazdowe UICC (International Union Against Cancer) na realizację projektów naukowych z dziedziny eksperymentalnej onkologii. 
 • W 2012 roku dwie studentki z naszego Zakładu (Małgorzata Wańczyk i Magdalena Gabrysiak) otrzymały Diamentowe Granty przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Małgorzata Wańczyk w 2011 roku została również wyróżniona w konkursie ELLE - Dziewczyny Przyszłości.