Publikacje

2003

1. Gołąb J. Proteasome inhibitors in the treatment of cancer. Drug Discov Today. 2003 Jul 1;8(13):575.

2. Jakobisiak M, Lasek W, Golab J. Natural mechanisms protecting against cancer. Immunol Lett. 2003 Dec 15;90(2-3):103-22.

3. Jakóbisiak M, Gołąb J. Potential antitumor effects of statins (Review). Int J Oncol. 2003 Oct;23(4):1055-69.

4. Lazarczyk M, Grzela T, Niderla J, Golab J, Korczak-Kowalska G, Oldak M, Skopinski P. Pentoxifylline inhibits leukocyte infiltration and splenocyte cytotoxicity against murine colon adenocarcinoma. Oncol Rep. 2003 Jul-Aug;10(4):839-43.

5. Makowski M, Grzela T, Niderla J, LAzarczyk M, Mroz P, Kopee M, Legat M, Strusinska K, Koziak K, Nowis D, Mrowka P, Wasik M, Jakobisiak M, Golab J. Inhibition of cyclooxygenase-2 indirectly potentiates antitumor effects of photodynamic therapy in mice. Clin Cancer Res. 2003; 9: 5417-5422.

6. Grzela T, Lazarczyk M, Niderla J, Golab J, Lazarczyk MA, Skopinski P. Pentoxifylline promotes development of murine colon adenocarcinoma-derived metastatic tumors in liver. Oncol Rep. 2003; 10: 1805-1809.

7. Orzeszko A, Lasek W, Switaj T, Stoksik M, Kaminska B. Tumor necrosis factor-alpha production-regulating activity of phthalimide derivatives in genetically modified murine melanoma cells B78H1. Farmaco. 2003; 58: 371-376.

8. Kozar K, Kamiński R, Świtaj T, Oldak T, Machaj E, Wysocki PJ, Mackiewicz A, Lasek W, Jakóbisiak M, Gołąb J. Interleukin 12-based immunotherapy improves the antitumor effectiveness of a low-dose 5-Aza-2'-deoxycitidine treatment in L1210 leukemia and B16F10 melanoma models in mice. Clin Cancer Res. 2003; 9: 3124-3133.

9. Gołąb J, Nowis D, Skrzycki M, Czeczot H, Anna Barańczyk-Kuźma A, Wilczyński GM, Makowski M, Mróz P, Kozar K, Kamiński R, Jalili A, Kopeć M, Grzela T, Jakóbisiak M. Antitumor effects of photodynamic therapy are potentiated by 2-methoxyestradiol - a superoxide dismutase inhibitor. J Biol Chem. 2003; 278: 407-414.

2002

1. Gołąb J, Jakóbisiak M. Lasek W (red.) Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 (student's book)

2. Górska A, Świtaj T, Młynarczuk I, Lasek W, Kazimierczuk Z. Synthesis and biological properties of 5-adamantylated heterocyclic compounds. Acta Poloniae Pharmaceutica. 2002; 59(6):415-417.

3. Basak G, Lasek W. Eksperymentalne i kliniczne próby leczenia nowotworów z użyciem genu dla interleukiny 12 (IL-12). Post Biol Kom 2002; 29: 465-486.

4. Lasek W. Tkanka limfatyczna związana z błoną śluzową jelita. Gastroenterol Pol 2002; 9: 139-145.

5. Feleszko W, Młynarczuk I, Olszewska D, Jalili A, Grzela T, Lasek W, Hoser G, Korczak-Kowalska G, Jakóbisiak M. Lovastatin potentiates antitumor activity of doxorubicin in murine melanoma via an apoptosis-dependent mechanism. Int J Cancer. 2002; 100: 111-118.

6. Feleszko W, Młynarczuk I, Olszewska D, Jalili A, Grzela T, Lasek W, Hoser G, Korczak-Kowalska G, Jakóbisiak M. Lovastatin potentiates antitumor activity of doxorubicin in murine melanoma via an apoptosis-dependent mechanism. Int J Cancer. 2002; 100: 111-118.

7. Feleszko W, Jalili A, Olszewska D, Młynarczuk I, Grzela T, Giermasz A, Jakóbisiak M. Synergistic interaction between highly specific cyclooxygenase-2 inhibitor, MF-tricyclic and lovastatin in murine colorectal cancer cell lines. Oncol Rep. 2002; 9: 879-885.

8. Kamiński R, Kozar K, Kopeć M, Basak, Skierski JS, Koronkiewicz M, Jakóbisiak M, Gołąb J. Discussion on 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme a reductase inhibitors reduce human pancreatic cancer cell invasion and metastasis. Gastroenterology 2002; 123: 1747-1748.

9. Dąbrowska-Iwanicka A, Olszewska D, Jalili A, Makowski M, Grzela T, Marczak M, Hoser G, Giermasz A, Gołąb J, Jakóbisiak M. Augmented antitumour effects of combination therapy with TNP-470 and chemoimmunotherapy in ice. J Cancer Res Clin Oncol. 2002; 128: 433-442.

10. Lasek W, Świtaj T, Sieńko J, Kasprzycka M, Basak G, Mikłaszewicz P, Maj M, Nowis D, Grzela T, Gołąb J, Młynarczuk I, Jalili A, Kamińska B, Dziembowska M, Czajkowski K, Nowaczyk M, Górska A, Kazimierczuk Z. Stimulation of TNF-alpha production by 2-(1-adamantylamino)-6-methylpyridine (AdAMP) - a novel immunomodulator with potential application in tumour immunotherapy. Cancer Chemother Pharmacol. 2002; 50: 213-222.

11. Górska A, Świtaj T, Młynarczuk I, Lasek W, Kazimierczuk Z. Synthesis and biological properties of S-adamantylated heterocyclic compounds. Acta Pol Pharm. 2002; 59: 415-417.

12. Jalili A, Stokłosa T, Giermasz A, Olszewska D, Wilczyński G, Jakóbisiak M, Gołąb J. A single injection of immature dendritic cells is able to induce antitumor response against murine colon adenocarcinoma with a low apoptotic index. Oncol Rep 2002; 9: 991-994.

13. Gołąb J, Olszewska D, Mróz P, Kozar K, Kamiński R, Jalili A, Jakóbisiak M. Erythropoietin restores the antitumor effectiveness of photodynamic therapy in mice with chemotherapy-induced anemia. Clin Cancer Res 2002; 8: 1265-1270.

14. Giermasz A, Makowski M, Kozłowska E, Nowis D, Maj M, Jalili A, Feleszko W, Wójcik C, Dąbrowska A, Jakóbisiak M, Gołąb J. Potentiating antitumour effects of a combination therapy with lovastatin and butyrate in the Lewis lung carcinoma model in mice. Int J Cancer 2002; 97: 746-750.

15. Kozar K, Kamiński R, Giermasz A, Basak G, Zagożdżon R, Rybczyńska J, Wąsik M, Lasek W, Jakóbisiak M, Gołąb J. IL-2, but not IL-12 or IL-15, does not interact with histamine in augmenting cytotoxicity of splenocytes against melanoma cells and Yac-1 cells. Oncology Rep. 2002; 9: 427-431.

2001

1. Nowis D, Gołąb J. Rola telomerów i telomerazy w progresji nowotworów. Perspektywy diagnostyczne i terapeutyczne. Post Biol Kom 2001; 28: 243-261.

2. Gołąb J, Zagożdżon R. Immunomodulujące działanie wybranych chemioterapeutyków przeciwnowotworowych. Biotechnologia 2001; 3: 78-85.

3. Jakóbisiak M. Cancer gene therapy. Dialogue and Universalism 2001; 3:83-87.

4. Zagożdżon R, Gołąb J: Immunomodulation by anticancer chemotherapy. The more is not always the better. Int J Oncol. 2001; 18: 417-424.

5. Maurin JK, Lasek W, Górska A, Świtaj T, Wamil M, Młynarczuk I, Kazimierczuk Z. Synthesis, structure and tumour necrosis factor-alpha production-enhancing properties of novel adamantylamino heterocyclic derivatives. Anticancer Drug Des. 2001; 16: 73-80.

6. Giermasz A, Grzela T, Nowis D, Makowski M, Czajka A, Stokłosa T, Lasek W, Dąbrowska A, Wiznerowicz M, Mackiewicz A, Jakóbisiak M. Butyric acid enhances in vivo expression of hTNF-alpha in transduced melanoma cell line. Anticancer Res. 2001; 21: 4001-4004.

7. Giermasz A, Nowis D, Jalili A, Basak G, Marczak M, Makowski M, Czajka A, Młynarczuk I, Hoser G, Stokłosa T, Lewandowski S, Jakóbisiak M. Antitumor activity of tributyrin in murine melanoma model. Cancer Lett. 2001; 164: 143-148.

8. Kazimierczuk Z, Górska A, Świtaj T, Lasek W. Adamantylaminopyrimidines and -pyridines are potent inducers of tumor necrosis factor-alpha. Bioorg Med Chem Lett. 2001; 11: 1197-1200.

9. Kozłowski L, Stokłosa T, Omura S, Wójcik C, Wojtukiewicz MZ, Worowski K, Ostrowska H. Lactacystin inhibits cathepsin A activity in melanoma cell lines. Tumor Biol. 2001; 22: 211-215.

10. Młynarczuk I, Hoser G, Grzela T, Stokłosa T, Wójcik C, Malejczyk J, Jakóbisiak M. Augmented pro-apoptotic effects of TRAIL and proteasome inhibitor in human promonocytic leukemic U937 cells. Anticancer Res. 2001; 21: 1237-1240.

11. Mucha K, Foroncewicz B, Bartłomiejczyk I, Ciszek M, Kropiewnicka H, Gołąb J, Pączek L. Wpływ acetaminofenu i kwasu acetylosalicylowego na kumulację macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) kłębuszków nerkowych. Nefrol Dial Pol 2001; 5: 222-226.

12. Feleszko W, Młynarczuk I, Nowis D. In vitro antitumor activity of cerivastatin, a novel and potent HMG-CoA reductase inhibitor. FEBS Lett. 2001; 503: 219-220.

13. Giermasz A, Makowski M, Nowis D, Jalili A, Maj M, Dąbrowska A, Czajka A, Jakóbisiak M, Gołąb J. Potentiated anitumour effects of butyrate and actinomycin D in the melanoma model in mice. Oncology Reports, 2001; 9: 199-203.

14. Dąbrowska A, Giermasz A, Gołąb J, Jakóbisiak M. Potentiated antitumor effects of interleukin 12 and interferon alpha against B16F10 melanoma in mice. Neoplasma 2001; 48: 358-361.

15. Gołąb J, Zagożdżon R, Kamiński R, Kozar K, Gryska K, Iżycki D, Mackiewicz A, Stokłosa T, Giermasz A, Lasek W, Jakóbisiak M. Potentiatied antitumor effectiveness of combined immuno-chemotherapy with interleukin-12 and 5-Fluorouracil of L1210 leukemia in vivo. Leukemia. 2001; 15: 613-620.

2000

1. Lasek W. Immunologia - Repetytorium. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000. (student's book)

2. Gołąb J. Interleukin-18 - interferon-g-inducing factor (IGIF) - a novel player in cancer immunotherapy? Cytokine 2000; 12: 332-338.

3. Gołąb J, Stokłosa T, Czajka A, Dąbrowska A, Jakóbisiak M., Zagożdżon R, Wójcik C, Marczak M., Wilk S. Synergistic antitumor effects of a selective proteasome inhibitor and TNF in mice. Anticancer Res 2000; 20: 1717-1721.

4. Gołąb J, Zagżodżon R, Stokłosa T, Kamiński R, Kozar K, Jakóbisiak M. Direct stimulation of macrophages by IL-12 and IL-18 - a bridge too far? Immunol Lett 2000; 72: 153-157.

5. Ostrowska H, Wójcik C, Wilk S, Omura S, Kozłowski L, Stokłosa T, Worowski K, Radziwon P. Separation of cathepsin A-like enzyme and the proteasome: evidence that lactacystin/beta-lactone is not a specific inhibitor of the proteasome. Int J Biochem Cell Biol. 2000; 32: 747-757.

6. Feleszko W, Młynarczuk I, Bałkowiec-Iskra EZ, Czajka A, Świtaj T, Stokłosa T, Giermasz A, Jakóbisiak M. Lovastatin potentiates antitumor activity and attenuates cardiotoxicity of doxorubicin in three tumor models in mice. Clin Cancer Res. 2000; 6: 2044-2052.

7. Feleszko W, Jakóbisiak M. Lovastatin augments apoptosis induced by chemotherapeutic agents in colon cancer cells. Clin Cancer Res. 2000; 6: 1198-1199.

8. Gołąb J, Wilczynski GM, Zagożdżon R, Stokłosa T, Dąbrowska A, Rybczynska J, Wasik M, Machaj E, Ołdak T, Kozar K, Kaminski R, Giermasz A, Czajka A, Lasek W, Feleszko W, Jakóbisiak M. Potentiation of the antitumor effects of Photofrin-based photodynamic therapy by localized treatment with G-CSF. Brit J Cancer 2000; 8: 1485-1491.

9. Dąbrowska A, Giermasz A, Marczak M, Gołąb J, Jakóbisiak M. Potentiated antitumor effects of interleukin 12 and matrix metalloproteinase inhibitor batimastat against B16 F10 melanoma in mice. Anticancer Res 2000; 220:391-394.

10. Gołąb J, Kozar K, Kaminski R, Czajka A, Marczak M, Świtaj T, Giermasz A, Stokłosa T, Lasek W, Zagożdżon R, Mucha K, Jakóbisiak M. Interleukin 12 and indomethacin exert a synergistic, angiogenesis-dependent antitumor activity in mice. Life Sci 2000; 66: 1223-1230.

11. Gołąb J, Zagożdżon R, Kozar K, Kamiński R, Giermasz A, Stokłosa T, Lasek W, Jakóbisiak M. Potentiated antitumor effectiveness of combined therapy with interleukin-12 and mitoxantrone of L1210 leukemia in vivo. Oncol Rep 2000; 7: 177-181.

12. Gołąb J, Zagożdżon R, Kozar K, Kaminski R, Giermasz A, Stokłosa T, Lasek W, Jakóbisiak M. Potentiatied anti-tumor effectiveness of combined therapy with interleukin-12 and mitoxantrone of L1210 leukemia in vivo. Oncol Rep. 2000; 7:177-81.

13. Lasek W, Mackiewicz A, Czajka A, Świtaj T, Gołąb J, Wiznerowicz M, Korczak-Kowalska G, Bałkowiec-Iskra EZ, Gryska K, Iżycki D, Jakóbisiak M. Antitumor effects of the combination therapy with TNF-alpha gene-modified tumor cells and interleukin 12 in a melanoma model in mice. Cancer Gene Ther. 2000; 7: 1581-1590.

14. Wójcik C, Bury M, Stokłosa T, Giermasz A, Feleszko W, Młynarczuk I, Pleban E, Basak G, Omura S, Jakóbisiak M. Lovastatin and simvastatin are modulators of the proteasome. Int J Biochem Cell Biol. 2000; 32: 957-965.

1999

1. Balkowiec EZ, Gołąb J. Interleukina 15. Post Biol Kom 1999; 26: 1-13.

2. Kaminski R, Kozar K, Gołąb J. Cyclooksygenazy, niesteroidowe leki przeciwzapalne i nowotwory jelita grubego. Część II. Post Biol Kom 1999; 26: 667-684.

3. Kozar K, Kamiński R, Gołąb J. Cyclooksygenazy, niesteroidowe leki przeciwzapalne i nowotwory jelita grubego. Część I. Post Biol Kom 1999;2 6: 651-666.

4. Gołąb J. Terapia genowa nowotworów (artykuł redakcyjny). Pneumonol Alergol Pol 1999; 67: 391-397.

5. Jakóbisiak M. Terapia genowa nowotworów. Nowa Klinika 1999; 6: 657-662.

6. Giermasz A. Szczepionki przeciwnowotworowe. Nowa Klinika 1999; 6: 653-656.

7. Gołąb J. Czynniki krwiotwórcze w leczeniu nowotworów. Nowa Klinika 1999; 6: 649-652.

8. Zagożdżon R. Cytokiny w leczeniu nowotworów. Nowa Klinika 1999; 6: 643-648.

9. Czajka A, Gołąb J. Tolerancja pokarmowa. Nowa Klinika 1999; 6: 633-637.

10. Gołąb J, Zagożdżon R. Zjawiska immunologiczne w miażdżycy. Nowa Klinika, 1999; 6: 628-632.

11. Bałkowiec E, Stokłosa T. Dialog układu odpornościowego i nerwowego. Nowa Klinika 1999; 6: 625-627.

12. Stokłosa T. Perspektywy terapii zakażenia wirusem ludzkiego niedoboru odporności. Nowa Klinika 1999; 6: 617-620.

13. Gołąb J, Stokłosa T. Unikanie odpowiedzi immunologicznej przez drobnoustroje. Nowa Klinika 1999; 6: 601-606.

14. Lasek W, Jakóbisiak M. Cytokiny jako leki - zastosowanie w onkologii. Pneumonol Alergol Pol. 1999 ;67: 491-496.

15. Gołąb J, Zagożdżon R. Antitumor effects of interleukin-12 in pre-clinical and early clinical studies. Int J Mol Med. 1999; 3: 537-544.

16. Wójcik C, Gołąb J. Od dynamitu do viagry: o Nagrodzie Nobla z Medycyny w 1998 roku (artykuł redakcyjny). Post Biol Kom 1999; 26: 219-229.

17. Wójcik C, Mlynarczuk I, Hoser G, Kawiak J, Stokłosa T, Gołąb J, Wilk S: A combination of retinoic acid and proteasome inhibitors for the treatment of leukemias in potentially dangerous. Blood 1999; 94: 1827-1828.

18. Feleszko W, Bałkowiec EZ, Sieberth E, Marczak M, Dąbrowska A, Giermasz A, Czajka A, Jakóbisiak M. Lovastatin and tumor necrosis factor-alpha exhibit potentiated antitumor effects against Ha-ras-transformed murine tumor via inhibition of tumor-induced angiogenesis. Int J Cancer. 1999; 81: 560-567.

19. Lamprecht J, Wójcik C, Jakóbisiak M, Stoehr M, Schrorter D, Paweletz N. Lovastatin induces mitotic abnormalities in various cell lines. Cell Biol Int. 1999; 23: 51-60.

20. Zagożdżon R, Giermasz A, Gołąb J, Stokłosa T, Jalili A, Jakóbisiak M. The potentiated antileukemic effects of doxorubicin and interleukin-12 combination are not dependent on nitric oxide production. Cancer Lett 1999; 147: 67-75.

21. Zagożdżon R, Gołąb J, Mucha K, Foroncewicz B, Jakóbisiak M. Potentiation of antitumor effects of IL-12 in combination with paclitaxel in murine melanoma model in vivo. Int J Mol Med 1999; 4: 645-648.

22. Lasek W, Gołąb J, Maśliński W, Świtaj S, Bałkowiec EZ, Stokłosa T, Giermasz A, Malejczyk M, Jakóbisiak M. Subtherapeutic doses of IL-15 augement the antitumor effect of IL-12 in a B16F10 melanoma model in mice. Eur Cytokine Netw 1999; 10: 345-356.

23. Dąbrowska A, Gołąb J, Giermasz A, Marczak M, Jakóbisiak M. Re: Macrophage role in the anti-prostate cancer response to one class of anti-angiogenic agents. J Natl Cancer Inst 1999; 91: 804-805.

24. Stokłosa T, Wójcik C, Gołąb J, Giermasz A, Wilk S. Inhibition of proteasome, apoptosis and sensitization to TNF-a: do they always go together? Brit J Cancer 1999; 79: 375-376.

1998

1. Feleszko W, Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek W, Stokłosa T, Zagożdżon R (red.) Fascynująca Immunologia. Wydawnictwo BART, Warszawa 1998. (student's book)

2. Jakóbisiak M. Odpowiedź immunologiczna. W: Podstawy Cytofizjologii (red. J. Kawiak). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaa 1998, str. 536-566. (student's book)

3. Jakóbisiak M. Układ Limfatyczny. W: Mianownictwo Histologiczne i Cytofizjologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998, str. 81-90. (student's book)

4. Gołąb J, Stokłosa T, Zagożdżon R, Kaca A, Giermasz A, Pojda Z, Machaj Z, Dąbrowska A, Feleszko W, Lasek W, Iwan-Osiecka A, Jakóbisiak M. G-CSF prevents the suppression of bone marrow hematopoiesis induced by IL-12 and augments its antitumor activity in melanoma model in mice. Ann Oncol 1998; 9: 63-69.

5. Gołąb J, Stokłosa T, Zagożdżon R, Kaca A, Kulchitska LA, Feleszko W, Kawiak J, Hoser G, Głowacka E, Dąbrowska A, Giermasz A, Lasek W, Jakóbisiak M. Granulocyte-macrophage colony stimulating factor potentiates antitumor activity of interleukin-12 in melanoma model in mice. Tumor Biol 1998; 19: 77-87.

6. Feleszko W, Zagożdżon R, Jakóbisiak M. Re: Greying of America will foster new strategies in oncology. J Natl Cancer Inst. 1998; 90: 247-248.

7. Gołąb L, Zagożdżon R, Stokłosa T, Lasek W, Jakóbisiak M, Pojda Z, Machaj E. Erythropoietin prevents the development of interleukin 12-induced anemia and thrombocytopenia but does not decrease its antitumor activity in mice. Blood 1998; 91: 4387-4388.

8. Feleszko W, Zagożdżon R, Gołąb J, Jakóbisiak M. Potentiated antitumor effects of cisplatin and lovastatin against MmB16 melanoma in mice. Eur J Cancer 1998; 34: 406-411.

9. Gołąb J, Zagożdżon R, Stokłosa T, Kaca A, Dąbrowska A, Giermasz A, Feleszko W, Jakóbisiak M. Granulocyte colony-stimulating factor has an antitumor activity in melanoma model in mice. Neoplasma 1998; 44: 35-39.

10. Zagożdżon R, Gołąb J, Stokłosa T, Giermasz A, Nowicka D, Feleszko W, Lasek W, Jakóbisiak M. Effective chemo-immunotherapy of L1210 leukemia in vivo using interleukin 12 combined with doxorubicin but not with cyclophosphamide, paclitaxel or cisplatin. Int J Cancer 1998; 77: 720-727.

1997

1. Jakóbisiak M. Perspektywy terapii genowej w zakażeniu wirusem HIV. W: Postępy Nauk Farmaceutycznych (red. J. Pachecka, J. Szewczyński). Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 1997; str. 218-222. (student's book)

2. Stokłosa T. Patogenetyczne podstawy leczenia zakażeń wirusem HIV. W: Postępy Nauk Farmaceutycznych (red. J. Pachecka, J. Szewczyński). Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 1997; str. 215-217. (student's book)

3. Gołąb J, Zagożdżon R. Interleukin-12 - a novel cytokine in cancer immunotherapy (editorial). Ctr Eur J Immunol 1997; 22: 211-224.

4. Stokłosa T. Chemokines - the new family of inflammatory cytokines. Ctr Eur J Immunol 1997; 22: 69-77.

5. Zagożdżon R, Gołąb J. Terapia genowa nowotworów. Służba Zdrowia 1997; 78/79: 14-15.

6. Wójcik C, Stokłosa T, Giermasz A, Gołąb J, Zagożdżon R, Kawiak J, Wilk S, Komar A, Kaca A, Malejczyk J, Jakóbisiak M. Apoptosis induced in L1210 leukemia cells by an inhibitor of the chymotrypsin-like activity of the proteasome. Apoptosis 1997; 2: 455-462.

7. Zagożdżon R, Stokłosa T, Gołąb J, Giermasz A, Kaca A, Kultchitska LA, Lasek W, Jakóbisiak M. Augmented antitumor effects of combination therapy with interleukin-12, cisplatin, and tumor necrosis factor-alpha in a murine melanoma model. Anticancer Res 1997; 17: 4493-4498.

8. Lasek W, Feleszko W, Gołąb J, Stokłosa T, Marczak M, Dąbrowska A, Malejczyk M, Jakóbisiak M. Antitumor effects of the combination immunotherapy with IL-12 and TNF-a in mice. Cancer Immunol Immunother 1997; 45: 100-108.

1996

1. Gołąb J. Cząsteczki adhezyjne. Medycyna na Świecie 1996; 3: 46-48.

2. Jakóbisiak M. Niektóre aspekty restrykcji MHC. Post Biol Kom 1996; 96: 505-512.

3. Feleszko W, Giermasz A, Gołąb J, Lasek W, Kuc K, Szperl M, Jakóbisiak M. Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor accelerates growth of Lewis lung carcinoma in mice. Cancer Lett 1996; 101: 193-197.

4. Lasek W, Wańkowicz A, Kuc K, Feleszko W, Giermasz A, Jakóbisiak M. Augmentation of antitumor efficacy by the combination of actinomycin D with tumor necrosis factor-alpha and interferon-gamma on amelanoma model in mice. Oncology. 1996; 53: 31-37.

5. Lasek W, Giermasz A, Kuc K, Wańkowicz A, Gołąb J, Zagożdżon R, Stokłosa T, Jakóbisiak M. Potentiation of the antitumor effect of actinomycin D by tumor necrosis factor a in mice: correlation between results of in vitro and in vivo studies. Int J Cancer 1996; 66: 374-379.

6. Feleszko W, Giermasz A, Gołąb J, Zagożdżon R, Lasek W, Jakóbisiak M. Augmented antitumor effect of tumor necrosis factor-a used together with interferon-g and lovastatin against MmB16 melanoma in mice. Ctr-Eur J Immunol 1996; 21: 25-28.

1995

1. Jakóbisiak M. Antygeny zgodności tkankowej u ludzi. W: Przeszczepianie Nerek (red. T. Orłowski). Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1995, str. 40-50. (student's book)

2. Jakóbisiak M. Układ odpornościowy człowieka. W: Przeszczepianie Nerek (red. T. Orłowski). Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1995, str. 15-39. (student's book)

3. Jakóbisiak M. Odpowiedź immunologiczna. W: Postępy Cytofizjologii (red. J. Kawiak). Wydawnictwo Naukowe PWN 1995, str. 533-563. (student's book)

4. Jakóbisiak M. Układ Immunologiczny. W: Histologia (red. K. Ostrowski), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995, str. 475-519. (student's book)

5. Lasek W. Tkanka nabłonkowa. W: Histologia (red. K. Ostrowski), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995, str. 169-190. (student's book)

6. Jakóbisiak M. Zastosowanie komórek LAK i limfocytów izolowanych z guza (TIL) do leczenia nowotworów. Nowa Klinika 1995; 3: 63-65.

7. Stokłosa T. Aktualne próby profilaktyki i terapii zakażenia wirusem HIV. Nowa Klinika 1995; 3: 60-62.

8. Zagożdżon R. Terapia genowa nowotworów. Nowa Klinika 1995; 5: 66-69.

9. Lasek W. Zastosowanie cytokin w terapii nowotworów. Nowa Klinika 1995; 5: 52-55.

10. Wańkowicz A. Perspektywy leczenia chorób autoimmunologicznych w kierunku terapii selektywnej. Nowa Klinika 1995; 5: 51-55.

11. Gołąb J, Giermasz A. Immunotoksyny. Nowa Klinika 1995; 5: 43-47.

12. Feleszko W. Kuz K. Immunologiczne podstawy i nowe koncepcje immunoterapii chorób alergicznych. Nowa Klinika 1995; 5: 24-31.

13. Stokłosa T. Powiązania między układem immunologicznym a układem neuroendokrynnym. Nowa Klinika 1995; 5: 18-20.

14. Gołąb J. Rola cząsteczek adhezyjnych w krążeniu leukocytów. Nowa Klinika 1995; 5: 3-8.

15. Feleszko W, Lasek W, Gołąb J, Jakóbisiak M. Synergistic antitumor activity of tumor necrosis factor-a and lovastatin against MmB16 melanoma in mice. Neoplasma 1995; 42: 69-73.

16. Czyżyk JK, Jakóbisiak M. Influence of cyclosporine A on thyroid function in the experimental autoimmune thyroiditis (EAT) in mice. Arch Immunol Ther Exp. 1995; 43: 55-59.

17. Lasek W, Sora M, Wańkowicz A, Jakóbisiak M. Combination of immunotherapy with cyclophosphamide/actinomycin D chemotherapy potentiates antileukemic effect and reduces toxicity in a L1210 leukemia model in mice. Cancer Lett. 1995; 89: 137-143.

18. Lasek W, Wańkowicz A, Kuc K, Feleszko W, Gołąb J, Giermasz A, Wiktor-Jędrzejczak W, Jakóbisiak M. Potentiation of antitumor effect of tumor necrosis factor-a and interferon g by macrophage colony stimulating factor in a MmB16 melanoma model in mice. Cancer Immunol Immunother 1995; 40: 315-321.

1994

1. Zagożdżon R, Gołąb J. Terapia genowa w leczeniu nowotworów. Post Biol Kom 1994; 21: 409-429.

2. Lasek W, Sora M, Jakóbisiak M. Effect of blood transfusion and cyclophosphamide on cardiac allograft survival in sensitized mice. Arch Immunol Ther Exp. 1994; 42: 399-403.

3. Sora MK, Kruszewski AA, Stokłosa T, Czyżyk J, Lasek W, Malejczyk J, Jakóbisiak M. Synergistic antiproliferative activity of tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) and lovastatin. Arch Immunol Ther Exp. 1994; 42: 269-274.

4. Lasek W, Jakóbisiak M, Stokłosa T. Decreased natural killer cell activity in whole-blood donors does not seem to result in increased cancer incidence. Transfusion. 1994; 34: 359-360.

Pages