Publikacje

1999

1. Balkowiec EZ, Gołąb J. Interleukina 15. Post Biol Kom 1999; 26: 1-13.(przegl.)

2. Kaminski R, Kozar K, Gołąb J. Cyclooksygenazy, niesteroidowe leki przeciwzapalne i nowotwory jelita grubego. Część II. Post Biol Kom 1999; 26: 667-684. (przegl.)

3. Kozar K, Kamiński R, Gołąb J. Cyclooksygenazy, niesteroidowe leki przeciwzapalne i nowotwory jelita grubego. Część I. Post Biol Kom 1999;2 6: 651-666. (przegl.)

1998

1. Feleszko W, Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek W, Stokłosa T, Zagożdżon R (red.) Fascynująca Immunologia. Wydawnictwo BART, Warszawa 1998. (podręczn.)

2. Jakóbisiak M. Odpowiedź immunologiczna. W: Podstawy Cytofizjologii (red. J. Kawiak). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaa 1998, str. 536-566. (podręczn.)

3. Jakóbisiak M. Układ Limfatyczny. W: Mianownictwo Histologiczne i Cytofizjologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998, str. 81-90. (podręczn.)

1997

1. Jakóbisiak M. Perspektywy terapii genowej w zakażeniu wirusem HIV. W: Postępy Nauk Farmaceutycznych (red. J. Pachecka, J. Szewczyński). Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 1997; str. 218-222. (podręczn.)

2. Stokłosa T. Patogenetyczne podstawy leczenia zakażeń wirusem HIV. W: Postępy Nauk Farmaceutycznych (red. J. Pachecka, J. Szewczyński). Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 1997; str. 215-217. (podręczn.)

1996

1. Gołąb J. Cząsteczki adhezyjne. Medycyna na Świecie 1996; 3: 46-48. (przegląd.)

2. Jakóbisiak M. Niektóre aspekty restrykcji MHC. Post Biol Kom 1996; 96: 505-512. (przegląd.)

3. Feleszko W, Giermasz A, Gołąb J, Lasek W, Kuc K, Szperl M, Jakóbisiak M. Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor accelerates growth of Lewis lung carcinoma in mice. Cancer Lett 1996; 101: 193-197. (eksper.)

1995

1. Jakóbisiak M. Antygeny zgodności tkankowej u ludzi. W: Przeszczepianie Nerek (red. T. Orłowski). Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1995, str. 40-50. (podręczn.)

2. Jakóbisiak M. Układ odpornościowy człowieka. W: Przeszczepianie Nerek (red. T. Orłowski). Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1995, str. 15-39. (podręczn.)

3. Jakóbisiak M. Odpowiedź immunologiczna. W: Postępy Cytofizjologii (red. J. Kawiak). Wydawnictwo Naukowe PWN 1995, str. 533-563. (podręczn.)

1994

1. Zagożdżon R, Gołąb J. Terapia genowa w leczeniu nowotworów. Post Biol Kom 1994; 21: 409-429. (przegl.)

1993

1. Jakóbisiak M. Zależności immunologiczne między matką a płodem. W: Immunologia Lekarska (red. J. Kawiak). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1993, str. 89-99. (podręcznik)

2. Jakóbisiak M. Odpowiedź immunologiczna. W: Immunologia Lekarska (red. J. Kawiak). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1993, str. 3-23. (podręcznik)

3. Kawiak J, Jakóbisiak M. Niektóre funkcje kinaz białkowych i fosfataz białkowych związane z regulacją cyklu komórkowego i różnicowania komórek. Post Biol Kom 1993; 93: 87-92. (przegl.)

Pages