Studia Lekarsko-Dentystyczne

W związku z inauguracją roku akademickiego 2021/2022 w dniu 5.10.2021 (wtorek) i uczestnictwem Pracowników Zakładu Immunologii w tej uroczystości, seminarium z Podstaw immunologii klinicznej dla grupy 4 studiów stacjonarnych oraz dla grupy studiów niestacjonarnych jest odwołane.