Koło naukowe

Uprzejmie informuję, że nabór do Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Immunologii, odbędzie się w ostatnim tygodniu października 2017r. Ponieważ ze względu na charakter pracy w laboratorium i ograniczone możliwości lokalowe możemy przyjąć tylko wybrane osoby, nabór jak co roku będzie miał charakter konkursu. Osoby chętne uczestniczyć w naborze bardzo proszę o nadesłanie na adres mailowy Zakładu (immunologia@wum.edu.pl) krótkiego (max 1 strona) listu motywacyjnego, w formie załącznika (najpóźniej do 20 października). W ubiegłych latach, jednym z warunków dostania się do Koła, było otrzymanie oceny minimum 4,5 (pdb) z egzaminu (Wydziały Lekarskie i Wydział Farmacji) lub kolokwium (Wydział Lekarsko-Dentystyczny). Chciałabym zaznaczyć, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, które zaprosimy na rozmowę.

 

Opiekun Koła

Dr Magdalena Winiarska


Koło naukowe:

Joanna Janowska - przewodnicząca Koła
Michał Janyst
Nina Miązek
Piotr Zapała
Karolina Kateusz
Katarzyna Pruszczyk
Maria Różańska
Karolina Serwach
Joanna Krupka
Anna Siennicka
Paweł Matryba
Jakub Żółkiewicz
Zuzanna Homoncik
Dorota Stankevic
Mieszko Lachota