Wydział Lekarski

Wyniki egzaminu poprawkowego z immunologii z dnia 4 września 2017 roku

I WL

II WL

Studenci starszych lat


Egzamin poprawkowy dla studentów I i II WL - informacje organizacyjne

Semestr letni 2016/2017

I WL

Regulamin
Wykłady
Terminy Seminariów  
Program Seminariów


II WL

Regulamin
Wykłady  
Terminy Seminariów
Program Seminariów