Wydział Farmaceutyczny

Farmacja III rok - semestr zimowy 2016/2017

II termin egzaminu odbędzie się 6.02.2017. Ogłoszenie oraz możliwość rejestracji (podobnie jak I termin będzie to egzamin elektroniczny) jest dostępne  od 30.01.2017 r. (link poniżej)

Wykłady

Seminaria

Regulamin

Tematy seminariów

Informacja o egzaminie elektronicznym z immunologii


Analityka Medyczna - semestr zimowy 2016/2017

Wykłady

Semianria

Regulamin


Wyniki egzaminu z dnia 21.12.2016

Wyniki egzaminu poprawkowego z dnia 10.02.2017